Back to site

Tiede ja ympäristöpolitiikan

Source: http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/48na1.pdf
Ympäristöasioiden pääosaston News Alert Service

Painopisteet energiansäästötoimenpiteiden Rakennusten

Tuoreen kreikkalaisen tutkimuksen energiansäästöt rakennusalalla, tehokkain energiansäästötoimenpiteiden kuuluu eristys ulkoseinät, sää varautumisesta tai päällystetään aukkoja, ja säännöllinen huolto keskuslämmityskattilat.Tulokset osoittavat myös, että pyrkimykset energiatehokkuuden parantamiseksi asuinrakennusten voi aiheuttaa huomattavia vähentää CO 2 -päästöjen ja niillä on siten keskeinen asema myös EU: n tavoite vähentää päästöjä mukaisesti Kioton pöytäkirjan.

Tällä hetkellä rakennusalan osuus 40% EU: n energiantarpeesta. Erityisesti asuinrakennusten epresent 63% energian kokonaiskulutuksesta rakennusalalla. Lisäksi CO 2 -päästöt asuntojen> uildings ovat neljänneksi suurin keskeinen lähde kasvihuonekaasupäästöistä Euroopan unionissa. Niiden osuus oli 10% f kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2002. Merkittävää potentiaalia olemassa hidastaa tulevien kaasujen päästöjä> uilding alalla edistämällä rakennusten energiatehokkuuteen.

^ Viime Kreikan tutkimus on määrällisesti mahdolliset hyödyt eri energian säästötoimenpiteistä (ECM) ja on etermined painopisteet rakentamisen energiansäästöön strategioita vähentää CO 2 -päästöjä. Ensinnäkin tutkijat ollected ja mukautettava käytettävissä oleviin tietoihin olemassa olevien rakennusten ja niiden energian kulutusta, vaan ne arvioidaan lämpö-ja lectrical energiankulutus lämmitykseen, jäähdytykseen ja valaistukseen olemassa olevien rakennusten ja ennustettu kasvu uusille> uildings. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tällainen kerättyjen tietojen on esitetty kansallisella tasolla. Tämän jälkeen ne arvioitiin energiansäästöä, kustannuksia ja vähentää CO 2 -päästöt 14 eri ECM jotka oli toteutettu löyhkä asuinrakennuksia eri ilmastovyöhykkeillä. Eri energiansäästö skenaarioiden ja niiden vaikutus eduction CO 2 -päästöjen arvioitiin.

"Hän tulokset osoittavat, että tehokkain ECM ovat eriste ulkoseinien (33-60% energiansäästö), sää> katto aukkojen (16-21%), asennus kaksinkertaiset ikkunat (14-20%), säännöllinen huolto Keski l syöminen kattilat (10-12%), ja asentaminen aurinkopaneelit ja kuuman veden tuottamiseen (50-80%). Lisäksi olen ccording tuloksia, lämmöneristys ulkoseinien ja aurinko kerääjät ja kuuman veden tuotanto uudelleen ECM joka voisi tarjota suurimmat CO 2 -päästöjen vähentämistä vuoteen 2010 mennessä asuinrakennusten Kreikassa, i aikka tulokset voivat vaihdella kansalliset olosuhteet.

urthermore, kirjoittajat ehdottavat seuraavia täydentäviä tukitoimia täytäntöönpanemiseksi suositeltu ECM:

• julkinen kampanja tiedottaa kuluttajille tehokkain ECM.

• suora ja epäsuora taloudellisten kannustimien avulla investointitukia.

• toteuttaa kansalliset asetuksen rakennusten energiatehokkuutta.

• Kehitetään rakentamisen tarkastuksen menetelmien ja perustamalla asianmukaisen seurannan ja koordinoivana elimenä tehokasta täytäntöönpanoa asiaa koskevan asetuksen.

• hyvin kohdennetuilla julkisten kampanjassa insinöörien ja konsulttien, ketkä kutsutaan toteuttamaan lakeja.

• tehostaminen olemassa olevia sähköisiä infrastruktuureja (eli www-sivustot osallistuvat ministeriöt täytäntöönpanoon asianomaisia ​​asetuksia) tarjota helppo pääsy tietoihin Internetin kautta.

Kaiken kaikkiaan nykyinen tutkimus osoittaa, kuinka energiatehokkuus toimia asuinrakennusten voi aiheuttaa sen monia myönteisiä ehosteet myös lasku fossiilisten polttoaineiden keventämisestä energian tuonnista, ja vähentäminen ireenhouse kaasupäästöjä. Euroopan unioni työskentelee tiiviisti parantamaan energiatehokkuutta kaikilla loppukäyttöaloilla i toinen kasvattaa hyödyntäminen uusiutuvien energialähteiden (RES) 1.

Lisätietoja EU: n vihreästä kirjasta energiatehokkuudesta: http://ec.europa.eu/energy/demand/policy/green paperi erinomaisen tehokkuuden en.htm

► lkuperä: A. Balaras et al. (2007) "Euroopan asuinrakennuksia ja empiirinen arviointi Kreikan rakennuskannan energia onsumption, päästöjä ja säästää energiaa", rakennus-ja ympäristö 42 (3):1298-1314. C hteystieto: costas@meteo.noa.gr

"Hemi (t): Ilmastonmuutos ja energia, ympäristöteknologia

LISÄTIEDOT: Under EU LIFE-Ympäristö-ohjelmasta useita hankkeita on rahoitettu, joiden tavoitteena on lisätä energian fficiency rakennusalalla. Viimeisin niistä on Luxemburgin projekti EFFENERGY (LIFE06 ENV/L/000121), mikä osoittaa EW kalvo tuotteita seinien, lattioiden ja kattojen, joka voi parantaa lämpökäyttäytymisen olemassa olevien rakennusten (ks. tiivistelmä hankkeesta).) Leen hankkeita ovat S-House (LIFE00 ENV/A/000243, katso tiivistelmä hankkeestayleistajuinen raportti ja www-sivusto), tai kestävää uudistamista lIFE99 ENV/A/000392, katso tiivistelmä hankkeestayleistajuinen raportti ja www-sivusto).

Mielipiteet, News Alert eivät välttämättä edusta Euroopan komission Mainitsen tässä artikkelissa/palvelu: "Science for Ympäristöpolitiikka": Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston News Alert Service toimittamassa

BIO Intelligence Service.

Euroopan komission pääosasto

News Alert kysymys 48

translated by MS
Published (Last edited): Apr 18