Back to site

Keskittäminen aurinkoenergiaa:sen mahdollisen myötävaikutuksen kestävän energian tulevaisuudesta(Osa 2)

Source: http://www.easac.eu/fileadmin/Reports/Easac_CSP_Web-Final.pdfOsa 1


6 ympäristövaikutukset CSP


Muiden energiateknologioiden, CSP on erottamiskykyinen ympäristövaikutuksia. Niitä tarkastellaan tässä luvussa seuraavien otsikoiden alla:


• vesiasiat;


• maankäyttö-ja visuaalinen vaikutus;


• energian ja materiaalien käytön;


• päästöt ja


• vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimiin.


Viimeisessä jaksossa esitetään yhteenveto tuloksista antaa yleiskuvan ympäristövaikutusten CSP verrattuna muihin energiateknologiaa. Liite 4 sisältää asiaa yksityiskohtia.


6.1 vesiasiat


CSP kasvit vaativat paljon suoraa auringonvaloa ja siten parhaiten rakennettu kuivilla ja puoli-kuivilla alueilla, maailmanlaajuisesti tunnettu Sun Belt. Kuitenkin CSP kasveja tarkoituksena on usein käytettävä vettä jäähdyttäen loppupään ja lämpökäsittelyn, tyypillisesti märkä jäähdytystornin. Näitä vedentarve voi johtaa vaikeuksiin kuivilla alueilla, etenkin MENA-alueella, joka alue maailmassa kokea vaikein vesipulaa (Maailmanpankki, 2007). Laajamittainen täytäntöönpano CSP Euroopassa ja MENA-alueella edellyttää, että lisäveden tarpeisiin voidaan tehokkaasti täyttää tai tekniikoita alhaisempi veden käyttö on pantava täytäntöön.


Tyypillinen 50 MW parabolinen aallonpohjasta Laitos käyttää 0,4-0500000 m3 vettä vuodessa jäähdytys:suunnilleen sama kuin maatalouden kasteluun vastaavan alan työtä kuin CSP tehtaan puolikuivilla ilmaston (ja alle puolet käytetään kasteluun elintarviketuotannon Andalusiassa Espanjassa). Vuonna MENA alueella, peruuttaminen uusiutuvista vesivaroista on jo yli 70% eli lähellä sammumista. Vesi voisi siirtyä sen massiivisen joissakin tapauksissa tehotonta käyttää kasteluun. Vedenotto maatalouden MENA alueella oli 188,3 miljardia m3 vuonna 2002, kun vastaava luku koko MENA alueen teollisuudessa oli vain 7,9 miljardia m3 samana vuonna (Maailmanpankki, 2007). Mutta mahdollisuus vetää suuria määriä tuoretta vettä maakohtaisten strategia-asiakirjojen jäähdytystä ei ole houkutteleva, varsinkin kun MENA alueen veden tarve on konservatiivisen odotetaan lähes kaksinkertaistuvan vuosina 2000-2050 (DLR, 2007).

Vettä käytetään myös puhdistaa peilien säilyttää korkea heijastavuus, vaikkakin veden käyttöä varten puhdistus on tyypillisesti tekijä sata pienempi kuin mitä käytetään vesijäähdytystä. Se voi olla suurempi merkitys autiomaahan

jossa hiekkamyrskyt voi vaatia tiheämmin puhdistusta, ja jotka liittyvät veden kulutus on suhteellisen korkea verrattuna saostumista. Kokemukset CSP kasveja Espanjassa että likaantumisen hintoja ja siten pesu vaatimukset ovat hieman suuremmat kuin alun perin odotettiin.

Veden käyttöä voidaan vähentää jäähdyttämällä ilman kanssa sen sijaan, mutta tämä alentaa järjestelmän tehokkuuteen. Tekemän tutkimuksen Yhdysvaltain National Renewable Energy Laboratory (Burkhardt et al., 2011) osoittaa, että siirtyminen märkä kuivua jäähdytyksen 100 MW parabolinen aallonpohjasta CSP kasvi voi vähentää vedentarve oli 3,6 l/kWh ja 0,25 l/kWh. Kuten luvussa 3, käyttäen kuivaa eikä märkää jäähdytys lisää investoinnin kustannuksia ja alentaa tehokkuutta lisäämällä 3-7,5% ja LEC. Alueilla, joilla on korkea säteily ja saatavilla maan lähellä merta, kuten Egyptin pohjoisrannikolla, käyttäen suola jäähdytysveden voisi olla houkutteleva vaihtoehto. Se avaa myös mahdollisuuden integroida suolanpoistolaitosten kanssa CSP kasveja (katso Fact laatikko seuraavalla sivulla). Lisäksi on olemassa joitakin CSP kasvien malleja, jotka ovat luontaisesti alhaisen makean veden vaatimuksia, kuten kaasuturbiini-tornia ja paraboliset ruokia Stirling-moottorit.

6.2 Maankäyttö ja visuaalinen vaikutus

Voit verrata CSP maankäyttöä, joka liittyy muihin energian muuntamisen tekniikat, perus arvio maankäyttöön on tehty tässä tutkimuksessa (ks. liite 4), ja on esitetty taulukossa 6.1. Maankäyttö viittaa alueelle suoraan käytössä voimalan rakenne (in CSP kasvien keräilijä/heliostat kentät hallitsevat) uuttamalla polttoaineen tai istutusten biomassan. Se on esitetään suhteessa energia vuosittain kasvi, ja niin ollen ei ilmaista yksikköinä m2/(MWh/v)."Visuaalinen vaikutus"antaa alueen, jolla voimala häiritsee mieltä, jaettuna energiaa tuottavat vuosittain laitoksen (ja siten myös ilmaista yksikköinä m2/(MWh/v)). Taulukko 6.1 esitetään tietoja tilasto teknologioita ja vertailua varten, tuulivoiman. Visuaaliset vaikutukset ovat selvimmin tornissa CSP laitoksissa, joissa kovin kirkkaita, näkyvät maalaismaisemassa. Kuitenkin, koska nykyajan yhteiskunnan asenteista signaali on tulkinnut väestön tekninen uutuus ja edistyksen merkki, ei aiheuta hylkäämistä (toistaiseksi).

Eräs etu CSP kasveja on, että ne sijaitsevat usein alueilla, on rajoitettu amenity tai esteettisiä arvoon. Käyttämällä aavikko maata auringon kasvit saattavat monin tavoin pitää paremmin kuin esimerkiksi maatalousmaan biomassaenergialle. Sijoittaminen voimalaitoksilla tai polttoaineen louhintaan (esim. ruskohiilikoksia) lähellä tiheään asutuilla alueilla voidaan lähes kokonaan välttää. Kuten 7 luvussa alueet saatavissa globaalisti tilasto kehittämiseen ylittävät nykyisiä tarpeita.

Kuitenkin kuivilla alueilla ei ole ympäristö-arvoa, ja sisältää joitain luontotyyppien tai lajien jotka on uhattuna. Suurien aavikkoilmasto tekee myös kestää kauemmin kuivilla biotooppi yhteisöä toipua vaikutuksista häiriöitä. Massiivinen

perustaminen aurinkoenergialaitteet in alueella voi vaikuttaa alueen eläinten ja kasvien populaatioiden leikkaamalla dispersio reittejä ja osittain eristää populaatioiden toisistaan. Tämä tuskin on ainutlaatuinen CSP kasveja, mutta vaatii varauksella.

Fakta Box:Suolan

CSP kasveja voidaan käyttää tuottamaan suolatonta vettä suolavedellä, joko käyttämällä lämpöä laitoksen tislaukseen prosesseja, tai tuotettu voima mekaanisten prosesseissa (käänteisosmoosilla, mekaaninen höyryn puristus). Lämpö tislaukseen voidaan ottaa suoraan kerääjien tai pakoputken höyry turbiinien. Energia-kustannuksia aurinkoenergian suolanpoisto vastaa 5-15 kWh sähkön 1 m3 vettä, joko suoraan käänteisosmoosilla tai epäsuorasti pumpun menetyksiä ja laski tehokkuutta vastapaineen turbiinien (Fiorenza et ai., 2003).

Vuonna MENA maissa suolan osuus on tyypillisesti alle 1/1000 makean veden (Deane, 2003). Siten muutos markkinoilla vettä, kuten suuren hinnan nousu puutteen vuoksi, voidaan tarvita suolanpoisto ja

yleistyneet.

Kuva 6.1 Veden suolanpoistosarjoja Dubaissa. Silloinkin suolanpoistoon

käyttämällä fossiilisia hiilivoimaloita on halvempi, koska nykyinen fossiilisten polttoaineiden hintojen ja kannustinjärjestelmät olisi velvollisuus edistää CSP-pohjainen suolanpoisto.

On odotettavissa, että veden niukkuus MENA-alueella, koska talouskasvun ja väestön tulee suuri haaste MENA alueella seuraavien 40 vuoden aikana. Edullinen CSP tekniikka ajo suolan prosesseja odotetaan olevan yksi kaikkein houkuttelevia vaihtoehtoja tulevaisuudessa vastaamaan tähän haasteeseen. Tiedot löytyvät DLR (2007).

6

Taulukko 6.1 Maankäyttö ja visuaalinen vaikutus aurinko-, tuuli-, biomassa-ja ruskohiilen voimalaitosten

 

Maankäyttö (m2/(MWh/v))

Visuaaliset vaikutukset (m2/MWh/v))

Parabolinen aurinkoenergia, Espanja

11

15

Solar torni teho, Espanja

17

1100

Aurinkosähköä voimalaitos, Saksa

56 *

 

Tuulivoima

5

8600

Biomassa istutus, Ranska

550

 

Avokaivokset louhinta (ruskohiilen), Saksa

60

 

Korkean jännitteen voimansiirtolinjan Euroopassa

0,4

 

* Aurinkosähkö voidaan myös sijoittaa katoille, jolloin maankäyttö on olennaisesti nolla.

6.3 Energian ja materiaalien käytön

Arvioitaessa kestävyyttä CSP kasveja on hyvä verrata niiden energiataseen ja aineiston käyttö niiden koko elinkaaren muihin sähköntuotannon teknologiat. Elinkaaren arvioinnin menetelmät

Kuva 6.2 kumulatiivinen (uusiutumaton) Primäärienergian elinaikana tehtaan tarvitaan tuottamaan sähköyksikkö eri voimalaitosten:paraabelin CSP kasvi (toukokuu 2005), CSP torni kasvi (Weinrebe, 1999), merituulipuisto (Wagner et al., 2010), kivihiili-(Gabi, 2007) ja kaasun Kaasukombiturbiini (CCGT) voimalaitos (Ecoinvent-tietokanta, 2007).

5

käytetty on kuvattu liitteessä 4. Elinkaariarviointi CSP valta osoittaa, että kumulatiivinen (uusiutumaton) Primäärienergian investoi rakentamiseen ja käyttöön laitoksen sen käyttöiän aikana on saatu takaisin uusiutuvan energian alle vuoden oletetun 30-vuotisen elämän. Tämä antaa energiaa tuotto (EROI) noin 30. Kumulatiivinen (uusiutumaton) Primäärienergian tarvitaan tuottamaan 1 kWh sähköä on verrattavissa tuulivoiman ja kertaluokkia pienempi kuin fossiilisia käyttävien voimalaitosten, kuten kuvassa 6.2.

CSP kasvit ovat enemmän materiaalia intensiivisempää kuin perinteisten fossiilisten vaihtoehtoisia polttoaineita kuten kuvassa 6.3. Tärkeimmät materiaalit ovat jokapäiväisiä hyödykkeitä, kuten teräs, lasi ja betoni, jonka kierrätys on korkea:tyypillisesti yli 95% on saavutettavissa lasia, terästä ja muita metalleja. Materiaalit, joita ei voi kierrättää ovat enimmäkseen inerttejä ja niitä voidaan käyttää täyteaineiden (esim. teiden rakennuksessa) tai voidaan maa-täytetty turvallisesti. On olemassa muutamia myrkyllisiä aineita, joita käytetään CSP kasveista:synteettiset orgaaniset lämmönsiirtonesteet käytetään parabolisen kouruja, sekoitus bifenyyli ja bifenyyli-eetteri, ovat tärkeimmät. Ne voivat mahdollisesti syttyä tuleen, se voi saastuttaa maaperää ja aiheuttaa muita ympäristöongelmia, ja niitä on käsiteltävä ongelmajätteenä. Eräs tavoite nykyisen tutkimusta on korvata myrkyllisiä lämmönsiirtonesteellä vedellä tai sulan suoloja. Kuten edellä luvussa 3, nämä on myös hyötyä on voitava käyttää korkeammissa lämpötiloissa, mikä parantaa tehokkuutta ja siten laskivat päästöjä.

Kuva 6.3 Materiaalien käytön tehokkuus eri voimaloiden parabolinen läpi CSP laitoksen varastointi (toukokuu 2005), torni CSP kasvien ilman varastointia (Weinrebe, 1999), merituulipuisto (Wagner et al., 2010), kova-hiilivoimala (Kohler et ai., 1996) ja kaasukombivoimalaitoshankkeita moottori (Hoffmayer et ai., 1996).

6


Kuva 6.4 Ilmaston lämpeneminen sekä happamoituminen mahdollisuudet valittujen tutkimuksia erilaisten voimalaitoksen järjestelmät:paraabelin CSP kasvi (toukokuu 2005), torni CSP kasvi (Weinrebe, 1999), merituulipuisto (Wagner et al., 2010), kivihiili (Gabi, 2007), ja kaasu kaasukombivoimalaitoshankkeita voimalaitos (Ecoinvent-tietokanta, 2007).

7

Kuva 6.5 Kasvihuonekaasujen päästöt CSP tekniikoiden, kuten luottamusväli (IPCC, 2011).

6

6.4 Päästöt

Kasvihuonekaasupäästöt ovat vahvasti sidoksissa kumulatiivinen (uusiutumattomat) primäärienergian kysynnästä kuvassa 6.2. Kuten kuvassa 6.4 (mutta sillä varauksella, että luvut ovat peräisin eri lähteistä), kasvihuonekaasupäästöt CSP kasvien arvioidaan olevan välillä 15-20 g CO2 -equivalent/kWh paljon pienempi kuin CO2-päästöt Fossiilisten vaihtoehtoisia polttoaineita, jotka ovat 400-1000 g/kWh. Kuva 6.5 esittää tietoja laajemmin CSP tekniikoita ja hyödyntämällä enemmän tutkimuksia (IPCC, 2011) osoittaa kasvihuonekaasupäästöjen päästöjä noin 9-55 g CO2 -eq/kWh suurten CSP teknologioita.

Kuva 6.4 vertaa kasveja ilman suolaa varastointi (vaikka aurinko parabolinen trough laitos, johon tämä luku perustuu sisältyy konkreettinen lämpö säilytysjärjestelmä). Käyttämällä typen suoloja lämmönsiirtonesteenä ja/tai tallennusvälineeseen luo elinkaaren typpioksidipäästöjen (N2 O). Vaikka määrät ovat noin 500-1000 kertaa pienempi kuin hiilidioksidipäästöjä liittyy hiilivoimalaa (Viebahn et al., 2008), ne eivät ole häviävän pieni N2 O on noin 300 kertaa voimakkaampi kuin CO2 kasvihuonekaasu.

Vertaileva päästöt happamien kaasujen, on myös esitetty kuviossa 6,4. Jälleen hiilivoimaloita on korkeimmat päästöt, mutta tässä tapauksessa, maakaasua käyttävien voimaloiden ole arvoja ei ole paljon korkeampi kuin uusiutuviin energialähteisiin.

6.5 Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön

Paikalliset vaikutukset CSP kasvien ympäristöön voi liittyä liikenteen, rakennustöiden, ekosysteemien häiriöitä, ja menetys ekosysteemitoimintoihin. Liikenne, rakennustyöt ja pintakäsittely pysäköinti tonttien aiheuttaa välillisiä kuolleisuutta paikallisen eläimistön tasolla riippuen pinta-ala laitoksen ja maankäytön tyypin ennen laitoksen rakentamista.

Kuolleisuutta aiheuttanut selkärankaisia ​​ovat tärkein huolenaihe osalta paikallisten ympäristövaikutusten CSP kasveja. Suora kuolleisuutta tapahtua kahteen tapauksessa:törmäys huippu peilien ja rakennukset (torni erityisesti), ja lämmön sokki tai polttamalla vaurioita tiivistetyn valonsäteet. Linnut harvoin

törmäävät CSP kasveja kun näkyvyys on hyvä, mutta kun näkö on heikentynyt uhreista on dokumentoitu. Huonosti valaistu aurinko torni osu linnut yöllä, mutta tämä on harvinaista. Linnut voivat erehtyä heijastavat pinnat ilman tai veden ja törmäävät niihin, esimerkiksi kun otetaan lentoa maasta. Hyönteiset voivat erehtyä lasipinnat veden ja tapetaan, tai menettää munat ne kuljettavat, ja yrittää päästä pinnoille.

Jos tehdas rakennetaan entistä maatalousmaata, käyttökelpoisia ravinteita maaperään voi helpottaa kasvillisuuden kasvua jopa 1 metrin korkuiset alla ja välillä aurinkokeräimet. Alle Välimeren ilmastossa kasvillisuus voi kuivattaa ja edistää palovaaraa. Herbisidit voidaan käyttää estämään kasvien kasvua, mutta niillä on tyypillisesti toksisia vaikutuksia kalkkia, on edelleen maaperässä, ja voidaan viedä valuva. Vaihtoehtoinen hoidot maaperän pinnalle, joka heikentää taimi laitoksessa sisältävät tiivistys-maan, jolloin kehittäminen pinnan kuori, tai lisäämällä soraa.

Käytetyn veden vastakkaisten puhdistus tippuu kapean"märkä nauha"pohjassa keräilijät, jonka pinta-ala noin 15-25%, joka on keräily-pintaa. Tämä puhdistus vesihuolto märkä yhtye voi vaihdella 10-20 mm/vuosi, joka voi olla huomattavan määrän kuivina kesäkuukausina (etenkin autiomaahan), edistää ja/tai säilyttää kasvien kasvua.

Kuten aiemmin mainittiin, CSP kasveja voi välillisesti haitata paikallisia eläinten tai kasvien populaatioiden katkaisemalla muuttoreiteistä. Toinen vaikutus liittyy laitoksen rakentamisen ja käytön käyttöönotto lajin aiemmin vieras alue. Puutarhanhoito, tavarat ja laitteet sekä maanrakennuskoneiden kaikki osaltaan esittelyjä. Joitakin muita lajeja aktiivisesti seuraavat urakoitsijat ja asuttaa niiden toiminta-ala, saada poistamisesta paikallisten lajien häiriintynyt maa.

Vaikka CSP kasveja voi olla useita vaikutuksia paikalliseen ympäristöön verrattuna muiden teknologioiden, erityisesti fossiilisia hiilivoimaloita, ne ovat suhteellisen hyvänlaatuinen. Suorat vahingot aurinkoenergialaitteet on alhainen:seurataan CSP torni laitoksen toiminta vuodesta 2007 Espanjassa on toistaiseksi (2011) vain ollut kaksi lintua kuolemantapausta. Vaikka paljon suuremman täytäntöönpanon ympäristövaikutukset eivät ole samassa mittakaavassa suorista ja epäsuorista vaikutuksista fossiilisista polttoaineista, kuten Deepwater Horizon öljykatastrofin Meksikon lahdella vuonna 2010.

6.6 Yleiskatsaus

Kaikki sähköntuotannosta on joitakin vaikutuksia ympäristöön, mutta on selvää, että CSP kasvien koko on paljon parempi ympäristönsuojelun tasoa kuin nykypäivän fossiilisia käyttävät teknologiaa. Eivät käytä uutettavissa polttoaineita tarkoittaa, että CSP on vapaa vaikutusten hiilikaivostoiminta, öljyvuodot öljynporauslautat, vuoto metaanin kaasun jne. Toisaalta käyttää hyödykkeitä, kuten teräs, lasi ja betoni on suhteellisen korkea, vaikka Useimmat näistä materiaaleista ovat helposti saatavissa ja niillä on suuri kierrätys-potentiaali. Asiat, joihin on puututtava ovat vedentarve kuivilla alueilla, myrkyllisten synteettisten öljyjen lämmönsiirtonesteitä, ja torjunta-aineiden rajoittaa kasvillisuuden kasvua heliostat aloilla. Kaikista näistä asioista, tekniset ratkaisut ovat käytettävissä tai kehitteillä.

Ympäristövaikutukset vaihtelevat teknologioita ja ajan mittaan. Vaikka jotkut CSP tekniikat ovat nykyään todistettu ja kaupallistetaan, ne ovat yhtä kypsiä kuin perinteisten fossiilisten hiilivoimaloille. Tämä tarkoittaa, että niiden voidaan olettaa edetä nopeammin innovaatioita ja parantaa tehokkuutta ja siten ympäristövaikutuksia CSP teknologian verrattuna fossiilisia polttavan voimakattilan, on todennäköisempää saada (vielä) parempia ajan.

7 tulevaa osuutta

Jälkeen alustavassa tarkastelussa nykyisen aseman CSP käyttöönotto, tässä luvussa yhteenveto EU-ja kansainvälisten poliittisten tavoitteiden kannalta CSP ja sitten arvioidaan keskeisesti vaikuttavien tekijöiden tuleva osuus CSP. Osa 7.4 käsitellään liittyviä kysymyksiä kehityksen CSP MENA alueella ennen lopullista osa heijastuu näkymistä CSP kohti 2050.

7.1 nykyinen asema

Yleiskatsaus CSP käyttöönottoa eri puolilla maailmaa vuonna 2011 on esitetty kuvassa 7.1. Perustan tiedot (johdettu:California Energy Commissionin, 2010, CSP Tänään, 2011b, Greentechmedia, 2011, Protermosolar, 2011, US Bureau of Land Management, 2011) osoittavat, että 1,3 GW CSP olivat toiminnassa maailmanlaajuisesti, 2,3 GW rakenteilla ja 31,7 GW suunnitteilla. Euroopassa ja erityisesti Espanjassa, on ollut merkittävä rooli kehitettäessä varhaisen CSP markkinoilta, hyöty, että suurin osa yrityksistä mukana maakohtaisten strategia-asiakirjojen sijaitsevat Euroopassa.

Nykyinen käyttöönottoa CSP (ja PV) on hyödynnetty vain pieni osuus käytettävissä auringon resurssi, jonka arvioidaan voivan tukea vuosittain CSP tuotanto on 1800 TWh Euroopassa, pääasiassa Espanjassa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksella ja Maltalla (Eck et ai., 2007). Tämä luku vain katsoo käyttämätön, suojaamaton tasainen maa-alue, jolla ei ole merikarttoja tai geomorfologiset poissulkemisperusteet ja suora vuotuinen auringon säteilyn yli 1800 kWh/m2.

1800 TWh/v yllä vastaa noin puolet EU:n sähkönkulutuksesta 3400 TWh vuonna 2008 (Eurostat, 2011), on noin kolme kertaa potentiaalia vesivoiman, ja on samanlainen Euroopan Tuulivoiman potentiaali (on-shore ja off-shore). Mutta se on peittäneet auringon resurssin käytettävissä naapurimaissa Pohjois-Afrikan ja Lähi-idässä (ks. kuva 7.2), joka, kuten todettu 1 luvun voitaisiin tukea CSP kapasiteetti tuottaa 100 kertaa nykyisen sähkön kulutuksesta Euroopassa ja MENA-alueella (Knies, 2006).

Seuraavat kohdat tutkivat tekijöitä, jotka määräävät, kuinka paljon tämä resurssi käytetään hyväksi vuosina vuoteen 2050.

Kuva 7.1 maailmanlaajuinen jakelu CSP kasveja, jotka ovat toiminnassa, rakenteilla ja suunnitteilla.


Kuva 7.2 Suora normaali säteily potentiaali (kWh/m2) Välimeren alue (http://solargis.info).

6

7.2 Politiikan tavoitteet

Tarkastellessaan mahdollista roolia CSP Euroopassa kohti 2050, EU:n tavoitteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80-95% vuoteen 2050 mennessä on keskeinen muuttuja. Uudelleen vahvistivat Eurooppa-neuvostossa helmikuussa 2011, saavuttaminen edellyttää EU:n sähköstä järjestelmä saavuttaa pääasiallisesti nollannen kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2050 mennessä (Euroopan komissio, 2011).

2050 tuottava yhdistelmä voi olla ydinvoimaa ja fossiilisia käyttävissä voimalaitoksissa, joissa hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia. Mutta jatkuva ihmisten huoli ydinvoimasta, pahentaa Fukushima onnettomuus Japanissa maaliskuussa 2011, on johtanut joissakin maissa kuten Saksassa jättää se huomioon. Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi fossiilisiin hiilivoimaloiden pysyy olennaisesti todistettu kaupallisessa mittakaavassa, kysymyksiä jäljellä, onko riittävä turvalliseen varastointiin sivustoja, hyväksyä yleisölle ja sääntelyviranomaisten löytyy. Ja se lukittuu Euroopan altistumista fossiilisten polttoaineiden hinnan nostamiseksi ja vaihtelua.

Muuttuva uusiutuvilla energialähteillä kuten tuuli-, aurinko PV ja meren energiaa vaaditaan tärkeä asema Euroopan 2050 sähköverkkoon, mutta niiden vaihtelevuus tuo haasteita kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi. Integroidun eurooppalaisen verkon ja markkinoiden ja kysynnän hallinta saattaa osittain näihin haasteisiin, mutta lisää järjestelmän tallennuskapasiteetti voi olla tarpeen, ja valvottavissa uusiutuvat ovat arvossaan. Tällaisia ​​lähteitä ovat vesivoima ja geoterminen energia-mutta molemmissa tapauksissa luonnonvaroja Euroopassa ovat rajalliset-ja CSP ja varastointi, jonka luonnonvaroja paljon suuremmat ennakoitua sähkön kysynnän, kun otetaan huomioon CSP potentiaalia lähialueiden MENA-alueella.

Kun monet ennusteissa vähän tai ei, kasvu Euroopan sähkön kysyntä 2050, MENA alueen väestönkasvun ja talouskehityksen odotetaan johtavan nopeaan kasvuun sähkön kysynnän mahdollisesti saavuttaa samankaltainen yleistä tasoa vuoteen 2050 mennessä (ja Esimerkiksi DLR 2005). Kansainväliset aloitteet ilmaston lämpenemisen korostaa, että tällainen kehitys

tulisi seurata kestävälle uralle, mikä velvollisuutena maksimointi kotimaisten uusiutuvien luonnonvarojen:aurinko resurssi tietysti olla määräävä MENA-alueella. Kuitenkaan sinänsä uusiutuvaa kapasiteettia on tällä hetkellä huomattavasti kalliimpaa kuin fossiiliset vaihtoehto, ja koska niiden taloudellinen lähtökohta, MENA maat tarvitsevat ulkomaista apua noudattaa tällaista vähähiilisen polku.

Viimeinen palanen politiikan palapelin johtuu läheisyys maiden MENA alueella Euroopassa, joka tuo ne sisällä piiriin EU:n naapuruuspolitiikkaa. Tämä velvoittaa EU syventää suhteita naapurimaihin parantaa turvallisuutta, vakautta ja vaurautta kaikille. EU:n politiikassa jo ilmoittaa aikovansa sisällyttää paremmin energiamarkkinoihin naapurimaihin (Euroopan komissio, 2010, 2011d) ja tehostamaan energian suhteita Pohjois-Afrikan (Euroopan komissio, 2008, 2011c, 2011d). Aloitteet, kuten"Välimeren unioni", ja siihen liittyvät"Välimeren Solar Plan", on hiljattain täydennetty G8 led"Deauville Partnership pyritään tukemaan demokraattisia uudistuksia MENA maissa ja kehittää taloudellinen kehys kestävän ja osallistavan kasvua, kuten luvussa 2.

7.3 Tärkeimmät tekijät tuleva osuus CSP

Kuten edellä on selostettu, ei ole pulaa auringonpaistetta Etelä-Euroopassa ja MENA-alueella, joka kuristaa CSP:n vaikutus, mutta muut tekijät, erityisesti seuraavat:

• CSP:n tuotantokustannukset suhteessa vaihtoehtoisiin tekniikoihin ja arvot CO2 hillitsemisen ja CSP sukupolveen verrattuna vaihtoehtoihin;

• fyysiset rajoitteet asennusta CSP tuotantokapasiteetista koska saatavuus maan, veden, tuotantokapasiteetti, ammattitaitoinen työvoima, jne.;

• fyysiset ja toiminnalliset rajoitukset sähkönsiirron Euroopassa ja MENA alueen tasapainottaa tarjontaa ja kysyntää, sekä

• näkökohdat toimitusvarmuuden, erityisesti vertaileva haavoittuvuuksia luonnostaan ​​eri energia vektoreita kun tuodaan muista maista.

Muut tekijät kuulu tämän raportin ovat poliittisia kysymyksiä tarjontaan liittyvien tukien ja oikeudellisia näkökohtia, esimerkiksi edellytykset ja takeet ulkomaisia ​​sijoituksia erityisesti MENA maissa.

Luku 5 on keskustellut odotettavissa vähennyksiä CSP tuottaa kustannuksia ja heijastuu odotus

että ne voivat olla kilpailukykyisiä fossiilisten käyttävä sähköntuotanto jonnekin vuosien 2020 ja 2030 riippuen kaltevuus alkukankeutta CSP, arvo asetetaan CO2 lieventämistä, ja tulevaisuudessa fossiilisten polttoaineiden hinnat. Paikoissa ja hyvä aurinko resurssit tässä vaiheessa voidaan saavuttaa aikaisemmin. Lisäksi kuten edellä luvussa 5, CSP termisellä varastointi voi suorittaa palkkio arvo irtotavarana sähkömarkkinoiden kuin muuttuvat uusiutuvista lähteistä, kuten tuuli-ja aurinkosähkön osalta, koska se pystyy tarjoamaan dispatchable sähkön ja muun verkkopalvelut.

Päästäkseen kustannuskilpailukykyä, kannustimia ja tukia tarvitaan käynnistää hankkeen kehittämiseen liittyvät toimet, laitosten rakentamisen ja pystytyksen lisäksi tuotantolaitoksia avain-komponentteja, sekä ajaa kustannuksia kohdennettua T & K Muut uusiutuvat teknologiat samassa tilanteessa. Demonstraatiolaitoksia keskeinen vaihe saavuttaa tarvittava skaalautuvat ja uusien teknologioiden kaupallistamisen ja tukijärjestelmien on varmistettava, että ne rahoitetaan.

CSP Tänään (2011) kuvaa syöttötariffit saatavissa kahdeksassa maassa ympäri maailmaa, ja taulukossa 7.1 yhteenveto kannustinjärjestelmiä tilasto Nykyisin Kreikassa, Italiassa, Portugalissa ja Espanjassa.

Kokonaismäärä kannustimia, joita tarvitaan herkästi nopeutta, jolla CSP kustannusten pienentämiseksi kapasiteetti suurenee kustannusten alenemiseen vuodesta korottamalla, sarjatuotannon ja teknologiset innovaatiot (yhdistetty, kuten luvussa 5, yksinkertainen"oppimista osuus). Jos esimerkiksi nykyään 60% CSP pääomakustannuksia on tuettu (oletetaan yksinkertaisuuden kuin tuen), mutta vain 10% tuki on tarpeen, kun CSP tuotantokustannukset ovat puolitetaan, sitten kumulatiivinen tuen aikaansaamiseksi puolittamisen kustannusten € 6,5 miljardia ja oppimisen osuus 20% (vastaa kapasiteettia 9 GW), sekä € 61 miljardiin euroon, jos se on vain 10% (vastaa kapasiteetti on 100 GW). Kahdessa hiljattain tekemien arvioiden koko kannustimet saavuttamiseksi tarvitaan kustannusten tasa kuuluvat tällä alueella kumulatiivisen tukia:Ummel ja Wheeler (2008) arvioivat, että Yhdysvaltain 20 miljardia dollaria (vastaa 20 GW CSP), Williges et al (2010) at € 43 miljardia lähtöpainosta tapauksessa (mikä vastaa 157 GW CSP).

Vaikka investoinnit tällä alueella ovat huomattavia, ne ovat pieniä verrattuna tarvitse tehdä energiajärjestelmiin maailmassa tulevina vuosina (IEA, 2010) sekä € 1000 miljardia investoinnit arvioidaan tarvitaan EU:n energia-järjestelmän vuoteen 2020 mennessä (Euroopan komissio, 2010). Ja he olisivat luoda kustannuksiltaan kilpailukykyisiä uusiutuvia vaihtoehto suotuisan toimintaympäristön ominaisuudet ja periaatteessa rajattomasti luonnonvaroja.

Kannustinjärjestelmät tarvitse lähettää oikeat hintasignaalit ja kuvastavat aika vaihteleva arvo

Taulukko 7.1 Nykyinen CSP kannustinjärjestelmien Kreikassa, Italiassa, Portugalissa ja Espanjassa

Country

kannustinjärjestelmään

Kreikka

EECL-in tariffi 26,5 € senttiä/kWh, nousee 28,5 € senttiä/kWh, jos vähintään 2 tuntia varastointi on sisällytetty. Maksaa 20 vuoden ajan.

Italia

TE-in tariffeja Italiassa, voimassa enintään ta loppuun 201 2, 25 vuotta startin jälkeen Kasvin ovat:

• 28 € senttiä/kWh integrointi muihin energialähteisiin, jotka antaa noin 15%:n energiamäärä,

• 25 € senttiä/kWh integrointi muihin energialähteisiin yli 1 5% jopa 50%; ANC

• 22 € senttiä/kWh integrointi muihin energialähteisiin yli 50%.

vähentäminen 2% vuodessa vuoden 2012 jälkeen on varattu käynnistysvaiheen aikana 2013 tai 2014. Kannustimia on rajoitettu CSP kasveja alle 1,5 miljoonaa mz asennettujen aurinkokeräimet (peili).

Portugali

keskimääräinen ohjeellinen tariffi tilasto laitokset <10 MW:25.3-27.3 € senttiä/kWh (voimassa 15 vuotta)

sähköä. Jos näin, niin kaupallinen optimointi CSP sijoittaja johtaa kokoonpano, joka on optimaalinen näkökulmasta koko sähköjärjestelmän. Jotkut nykyiset tukijärjestelmät eivät, mikä väärin suunniteltu kasveja. Esimerkiksi Espanjassa syöttötariffin vaihtelee enintään 20% välillä ruuhka-ja ruuhka-aikoina aiheuttaa CSP kasveja joissa tehottomasti korkea varastointia.

Arviointi Vaihtoehtoisten sijoitusmahdollisuuksia on saada tietoa marginaalinen järjestelmän kustannuksia. Paras lähtökohta tähän marginaalinen Järjestelmän hinta on kilpailukykyinen energiakustannukset sekä suunnittelu markkinoiden linjauksia ja tukia, joilla edistetään CSP sukupolvi tulee tukea tehokasta toimintaa kilpailukykyisen hinnoittelun.

Koska sen vaikutus kokonaismäärästä kannustimet, joita tarvitaan tilasto saavuttamaan kustannussäästöjä tasavertaisina fossiilisia käyttävä sukupolvi, on tärkeää luoda ja seurata, oppiminen määrä CSP. Hae tukea olisi varmistettava, että tarvittavat hintatiedot ovat julkisesti saatavilla, mutta tinkimättä kaupallisia kannustimia innovoida ja alentaa kustannuksia.

Mitä fyysiset rajoitteet 6 luvussa on keskustellut Veden saatavuus CSP, erityisesti erämaa-alueiden ja korosti tarvetta kehittää edelleen kuivaa jäähdytysjärjestelmien jotka minimoivat liittyvä tuottavan tehokkuustappion. Kuten aiemmin, paljon mahdollisesti sopivia maa ole, varsinkin MENA-alueella, mutta maanhankinnasta, rakennusluvat jne. vie aikaa ja saattaa paikoin rajoittaa korkea kehittämisen CSP, erityisesti Etelä-Euroopassa.

Saavuttaminen olennaisesti nolla hiiltä sähköverkon Euroopassa vuoteen 2050 mennessä, vaatii korvaamista paljon nykyistä tuotantokapasiteettia yli välin

aikana. Samoin kokous MENA alueen odotettavissa oleva laajentuminen sähkön tarjonnan lisääminen edellyttävät suuria ja jatkuvia investointeja uutta sähköntuotantokapasiteettia. Saatavuus tarvittavan tuotantokapasiteetin voimakkaaseen laajenemiseen CSP asianmukaisesti huomioon tässä yhteydessä, varsinkin kun monet kasvin osia, kuten turbiineja, lämmönvaihtimet, putkisto jne. ovat yhteisiä monille ehdokas teknologiaa. Huomattava kasvu ja siirtymän, valmistuksen kapasiteettia tarvitaan kumpi tuottavan yhdistelmä valitaan.

Analyysissä esitetty luvussa 6 on ilmoittanut, että CSP on lisää materiaalia intensiivinen rakenteeltaan että fossiilisia hiilivoimaloita lähinnä jokapäiväisiä materiaalit, kuten teräs, lasi ja betoni. Koska tuotantotasoja näiden aineiden taloudessa yleisemminkin, on epätodennäköistä, että niiden saatavuus tulee olemaan ylitsepääsemätön rajoittaa CSP laajentamiseen. Kuitenkin kustannukset näistä materiaaleista on kasvussa, ja siellä on orastavaa kysyntää nopeasti kehittyvissä talouksissa kuten Kiinassa ja Intiassa. Lisätutkimukset olisi hyödyllistä siksi ryhtynyt tutkimaan mahdollisia valmistuksen rajoitteet voimakkaaseen laajenemiseen CSP jonka pitäisi näyttää, on erityisesti mahdolliset pullonkaulat, esimerkiksi tuotantokapasiteetin vastaanottimien ja saatavuus suolojen lämpö varastointiin.

Kasvu CSP vaatii kehittämistä liittyvä työvoiman taidot tarpeen tukea laitteiden valmistus, laitoksen suunnittelun ja rakentamisen sekä laitoksen toimintaa. Esimerkiksi tyypillinen 50 MW aallonpohjasta CSP tehdas Espanjassa työllistää 40 henkilöä kuin pysyvää henkilöstöä, ja useita satoja paikalle yli vuosi rakennusvaiheessa. Lisäksi lisääntynyt työvoimaa tarvitaan komponentteja toimittavan tuotannonalan. In nopeasti kasvavia

Kuva 7.3 Tutkitaan mahdollisuuksia tarttumisreiteistä for HVDC liityntäraiteet CSP kasveja MENA alueella vaatia keskuksia Euroopassa (DLR, 2009). Taustalla Kartassa korkeus metriä/merenpinnan alapuolella.

6

(60% vuodessa) skenaario tutkinut Maailmanpankki (2011) 14,5 GW CSP kapasiteetti 2025 MENA-alueella arvioidaan vastaavan 65,000-79,000 pysyvää työpaikkaa (noin 75% teollisuudessa ja rakentamisessa ja 25 % tukemiseksi toiminta).

Vaikka jatkuva ja nopea kasvu CSP Euroopassa ja MENA-alueella vaatisi koordinoituja toimia, jotta niihin uudelleen käyttöönotto ja muokkaamaan taitojaan ja merkittävä työvoiman on opettavaista huomata, että viiden vuoden aikana uusia energiateollisuuden Euroopassa kasvatti työvoimaa 230000 ja 550000 (Euroopan komissio, 2011). Yleisemmällä maissa suotuisa politiikkaansa tuuli ja PV vuotuinen kasvuvauhti 60% on yllä yli kymmenen vuotta, kunnes kasvu on hidastunut, kun markkinat ovat kypsyneet

(Maailmanpankki, 2011).

Siinä tilanteessa, jossa EU:n vaatimukset uusiutuvan sähkön edelleen vahva, CSP kapasiteetti voidaan rakentaa MENA alueella, joka vie sähköä Eurooppaan. Grid yhteyksiä on rakennettava Euroopan ja MENA-alueella, jotta siirto CSP sähköä. Tällä hetkellä aktiivisia yhteyksiä MENA-alueella ja Euroopassa rajoitettu kahteen merenalaisia ​​kaapeleita Marokon ja Espanjan välillä (kukin 700 MVA 400 kV AC riviä) (Resurssit ja logistiikka, 2010). Kytkennät välillä MENA ovat yleisesti ottaen melko rajalliset, alue koostuu Marokon, Algerian ja Tunisian on tärkein toisiinsa aluetta.

Skenaariossa vuoden 2050, johon Eurooppa tuo 750 TWh vuodessa CSP sähköä Pohjois-Afrikasta (noin 20% EU:n nykyisten sähkön käyttö), PriceWaterhouseCoopers (2010) korostetaan tarvetta rakentaa useita rajat Välimeren HVDC linkkejä, kukin täysin integroitu overlay verkkoon ja varmistaa irtisanominen tuonti/vienti linjat ja vähentää alttiutta toistuvista toimitus. Samoin DLR 2006 pitää skenaariota vuoteen 2050, jossa 15% EU:n sähkön kysynnästä tyydytetään auringon tuotantopanokset MENA-alueella toimittaa 20 voimajohdot kullekin 5 GW. Kuva 7.3 havainnollistaa tuloksia tutkia mahdollisen siirtymisen reittejä varten HVDC liityntäraiteet CSP sukupolven 11 sivustoja MENA alueen 27 eurooppalaista kysyntää keskuksiin (DLR, 2009).

Yleisesti katsotaan, että korkea-jännite (HVDC) grid on rakennettava"back luun"tai"super-highway-Euroopassa ja MENA-alueella laajentaa nykyisiä korkean jännitteen vaihtovirta (LVIS), siirto ja jakelu järjestelmissä. Moderni HVDC voi rajoittaa siirtohäviöitä yli 3000 km noin 10%. Siirto sähkövirran yli sellaisen välimatkan on epäkäytännöllinen ehdotus LVI linjoja jossa tappiot olisi lähempänä 50% (DLR, 2006). Lisäksi LVI-ristikot tulee vahvistaa ja"älykkään"kantaverkon teknologioita otetaan laajasti käyttöön.

Nykyiset rajoitukset Euroopan sähköverkon, ja kehitystä tarvitaan, jotta EU:n politiikan tavoitteena on luotettava ja hyvin yhdentyneet sähkömarkkinat tukevat

huomattavasti uusiutuvien energialähteiden, on käsitelty edellisessä EASAC raportin Euroopan sähköverkko huomioon myös mahdolliset tekniikan kehityksen viestintämuotojen (EASAC, 2009). Nämä siirto rajoitukset ovat hyvin tunnustettu EU:n energiastrategiassa jonka tarkoituksena on turvata verkkojen vahvistamisen tarpeen tehokkaan toiminnan EU:n markkinoiden ja valtioiden siirrot irtotavarana sähkön liittyy maantieteelliseen monimuotoisuuteen keinona tarjonnan ja kysynnän uusiutuvien energialähteiden (Euroopan komissio, 2010).

Transmission lisääminen hankkeisiin Euroopassa kohtaavat pitkiä viiveitä:aika alusta aikoo myöntämiseen rakennuslupa Euroopan laajuisia energiaverkkoja (TEN-E) ensisijaisten Sähkön siirto projekti on keskimäärin seitsemän vuotta ja 25% hankkeista vaaditaan enemmän kuin kaksi kertaa tällä kertaa (MVV konsultointi, 2007). EU:n energiastrategiassa (Euroopan komissio, 2010) pyrkii ratkaisemaan tämän ongelman virtaviivaistaminen lupamenettelyitä hankkeita Euroopan etujen kautta järkeistämistä sääntelyjärjestelyjä ja parantamaan julkisen hyväksynnän paremman sitoutumisen prosesseihin.

Lisääminen toimitusvarmuus energia on keskeinen huolenaihe EU:n energiapolitiikassa. Sikäli CSP kapasiteetti sijaitsee Etelä-Euroopassa, se vaikuttaa myönteisesti lisää varmuutta, sillä se vähentää tarvetta energian tuonnista (tällä hetkellä on yli 50% EU:n energian käyttöä, lähinnä fossiilisten polttoaineiden). Toimitusvarmuuteen liittyviä kysymyksiä Euroopassa tuo CSP sähköä MENA-alueella ei ole niin yksiselitteistä, ja mullistusten joissakin maissa MENA alueella vuosina tämä tutkimus on tarjonnut haastavan taustan mitään huomiota turvallisuuskysymyksiin. Seuraavassa osassa esitetään joitakin pohdintoja mahdollista roolia CSP käyttöönottoa osana kansainvälisiä aloitteita, joilla tuetaan kehitystä vakaa ja vauras demokratioiden MENA-alueella.

Yleisemmin turvallisuusnäkökohtien johtuvat tuonti CSP sähköä MENA-alueella ovat seuraavat:

• keskeytykset virtalähteet voivat aiheuttaa huomattavaa taloudellista haittaa (PriceWaterhouseCoopers (2010) esittää luku 8 €/kWh Lost) ja lyhyt voima häiriö aiheuttaa suuria häiriöitä, kun taas lyhyt keskeytys kaasu-ja öljytoimitukset voivat helposti

hoitaa. Kuitenkin monipuolistaminen lähteitä ja reittejä voi auttaa lieventämään sähkökatkoksista johtuu terrorismista tai poliittisia häiriöitä, ja tällä on huomattava varanto fossiilisia sähköntuotanto.

• Toisin kuin fossiiliset polttoaineet ja uraani, keskeytys sähkön osuus olisi vakava menetys tulojen toimittajamaiden

koska sähköä ei voida varastoida, ja se todennäköisesti vahingoittaisi viejämaiden enemmän kuin Katkos haittaisi Europe (IIASA, 2009).

• Tuo CSP sähkön avulla vähentää fossiilisten polttoaineiden tuontia, jotka ovat merkittävä riski Euroopassa, koska mahdollisuus sähkökatkoksista ja taloudellisia seurauksia hintojen vaihtelua ja mahdollisten pitkäaikaisten hinta nousee, jos maailma ei tee yhteistyötä koordinoituja toimia, joilla vähennetään fossiilisten polttoaineiden riippuvuutta (Euroopan komissio, 2011).

Energiamarkkinoiden yhdentäminen naapurimaiden kanssa erityisesti EU:n aloite, jonka tavoitteena on osaltaan lieventää riskejä CSP tuontia (Euroopan komissio, 2010 ja 2011d). Myös, skenaario, jossa on paljon ylimääräistä CSP kapasiteettia MENA-alueella, osa siitä voidaan tuottaa vetyä tai synteesikaasun vientiin Eurooppaan siten auttaa lieventämään välittömyydestä toimituskatkokset jos vain sähköä vietiin. Kuitenkin voi olla merkittäviä energiahäviöt liitetty vaihtoehto (DLR, 2006).

7.4 kehitys CSP MENA alueella

MENA-alue on erityisen hyvin kehittämiseen CSP, eikä vain siksi, koon ja laadun aurinko resurssi, sen nopeasti kasvava kotimaisen sähkön kysynnän ja sen läheisyydessä Euroopassa sen ruokahalua"CO2-vapaan valtaa. CSP teknologiat (toisin kuin jotkut muut uusiutuvat energiateknologiat) eivät sovellu runsaasti paikallista suoritteita, hyvin sovitettu valmiuksia työvoiman ja teollisuuden alueella. Tuore katsaus arvoketjun CSP teknologioiden Maailmanpankki (2011) totesi, että suuri osa arvosta (jopa 60% vuonna 2020) voitaisiin luoda paikallisesti, mukaan lukien valmistus kaikkein CSP kasvien osia, sekä rakentamisessa, rakennustekniset työt ja laitoksen käytön.

MENA-alueella on jo siirtymässä ottaa pääasiassa edullisia sopimuspuolena aloilla, jotta suurempi osa enemmän ammattitaitoista ja korkean teknologian tuotanto (Maailmanpankki, 2011), eli se voi yhä kaapata arvoon high-tech lopussa CSP tekniikka spektrin. On kasvava perusta paikallisen CSP elinkeinoelämä vahvuus alentaa työvoimakustannuksia, lähellä käyttöönottoon ja voimakkaasti kasvavat taloudet. Ymmärtämään sen, keskittynyt osallistuminen on tarpeen julkisyhteisöjen kaikilla tasoilla painottaen kansainvälistä yhteistyötä, koulutusta sekä poistamalla hallinnollisia esteitä.

Vaikka on vakiintunut yhteistyö teollisuuden MENA-alueella ja länsimaissa, alueiden välistä yhteistyötä on rajallinen, ja on kehitettävä edelleen (Maailmanpankki 2011). Investoinnit edellytykset on luotu, joka on

houkutteleva kansainvälisille yrityksille (keskeinen tekijä tässä on olemassa ennakoitavissa ja vakaat:Maailmanpankki, 2011), sekä säädetään myös omistusjärjestelyt, jotka mahdollistavat ihmisten ja kyseisten maiden ottaa osuuden voitoista. Tärkeä viesti on tarpeen jatkuvuuden aloitteita, joilla tuetaan kehitystä CSP jotta voidaan luoda oikeat olosuhteet paikallisten ja kansainvälisten yritysten sekä antaa onnistumisen tärkeimpiin tukitoimiin, kuten ammattitaidon kehittämiseen.

Nopeasti kasvavan kotimaisen kysynnän paremmat mahdollisuudet CO2 siirtymä verrattuna Eurooppaan, ja tappiot jopa 10% aiheutuvat kuljettamisesta tilasto sähkön suuria kysyntää keskuksiin Pohjois-Euroopassa, valitse priorisointi kotimainen käyttö MENA tuottama CSP sähköä sen vientiä Eurooppaan. Tasapaino käytettävissä vientiä Eurooppaan riippuu määrä asennuksen CSP kapasiteetin MENA alueen arvo katsoneet viedä tuloja MENA maat ja motiiveja EU:n kehityksen tukeminen CSP MENA-alueella. Jotkut osa CSP sukupolvi tarvitsee virrata Eurooppaan, jos sen rahoitus on motivoitunut, ainakin osittain, saavuttaa EU:n politiikan tavoitteena on nolla-hiili sähköverkon vuoteen 2050 mennessä.

Kuitenkin suuria investointeja tarvitaan uusien tilasto voimalat eivät ole kannattavia nykyisillä markkinoilla (erityisesti sijoittajat tällä hetkellä hinta-suuren riskilisien vuoksi epävakaa poliittinen ja sääntöjen mukaisesti), sekä Valtion avustukset läpi syöttötariffit in MENA maissa epätodennäköistä. Ruokinta eurooppalaisiin verkostoihin, joilla asiakkaat voivat maksaa korkeampia hintoja uusiutuvan energian estyy puuttuminen energiatehokkaiden HVDC siirtoverkkoihin. Tämä puolestaan ​​ei investointeja tällaista verkot voidaan odottaa, kun vain vähän autiomaan tehoa.

Haasteena on tehdä koordinoidusti käsitellään samanaikaisesti eri pullonkaulat (investoinnin turvaaminen, energiapolitiikka kannustimia T & K, jne.), sekä määrittämään vaihtoehtoja, jotka vähentävät esteitä muille toimijoille. Tätä tarkoitusta varten prosessilla on suunniteltava ja tuettu tieteellisesti pitkän ajan kuluessa. Tämä edellyttää taloudellisia kannustimia EU:lta. Desertec Foundation (www.desertec.org), d liittyvä Desertec Industrial Initiative (www.dii-eumena.com), ar e merkittäviä aloitteita, joilla pyritään toteuttamaan mahdollisuuksia edistää uusiutuvan energian autiomaahan.

7.5 Katse kohti 2050

Katsottuna niin"hankkeen toteutettu yli 40 vuotta vuoteen 2050 ulottuvan, CSP kehitys Euroopassa ja MENA-alueella on alkuinvestointi vaihe kestää 10-20 vuotta mukana kannustimet mitattuna miljardeja euroja ja kymmeniä miljardeja euroja (riippuen onko oppimisen määrä käytännössä on korkea tai matala loppuun erilaisia ​​mahdollisuuksia), jolloin takaisinmaksuaika aikana seuraavan kauden vuoteen 2050 ja sen jälkeen palaa arvosta riippuen katsoneet välttää CO2-päästöjen ja tulevaisuuden fossiilisten polttoaineiden hinnat. Muita motiiveja ryhtyä hankkeeseen sisältyy muun muassa kestävä energiajärjestelmä, vähentää riippuvuutta fossiilisista tuontipolttoaineista, työpaikkojen luomisen ja kehittymisen tukeminen vauraiden demokratioiden MENA-alueen maissa.

Kun aloittamassa hankkeen vaiheittaista lähestymistapaa on asianmukaista, jos edistystä seuraavissa vaiheissa ehtona on syntymässä kuvaa ansioista CSP verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Oppiminen mekanismeja on rakennettu jossa mahdollistavat varhaisen palautetta oppimisesta määrä CSP verrattuna muihin uusiutuviin energialähteisiin, erityisesti PV, ja arvo dispatchability CSP kanssa varastointia tuottaa sekoitus kehittyy.

Näiden huomioiden olisi sopimatonta sanoa tässä vaiheessa, mitä koko hanke olisi lopulta suhteen CSP kapasiteetti Euroopassa ja MENA-alueella. Riittänee todeta, että CSP on potentiaalia auttaa merkittävästi saavuttamaan nolla tai lähellä nollaa, hiiltä sähkön Euroopassa ja MENA-alueella vuonna 2050. CSP Hankkeen siksi ansaitsee vahvaa tukea EU-ja kansallisten hallitusten ja Euroopan MENA-alueella, varsinkin kun ei ole rajoitettu valikoima vaihtoehtoja, joista jokainen liittyy haasteita.

Toiset ovat tutkineet erityisesti skenaarioita CSP Euroopassa vuonna 2050. Esimerkki:

• DLR (2006) arvioi CSP Sähkön tuonti Eurooppaan MENA-alueella vuonna 2050, noin 700 TWh (noin 20% nykyisestä EU:n sähkönkulutuksesta).

• Euroopan Climate Foundation (2010) odottaa MENA-pohjainen tilasto antaa 15% Euroopan sähköstä vuonna

2050 tilannetta, jossa uusiutuvilla energianlähteillä tarjota kaikille Euroopan energia.

• Vuonna 2050 skenaariossa tutustuu Wenzel ja Nitsch (2010), 12% (812 TWh) sähköä kysyntä Euroopassa ja MENA-alueella tarjoaa CSP

• IEA CSP Technology Roadmap (IEA, 2010B) hankkeiden vuotuinen kulutus CSP sähköä EU:n ja Turkin vuonna 2050 noin 700 TWh, josta noin 600 TWh syntyy MENA-alueella.


8

Päätelmät

1. CSP on luotettava, hyväksi havaittu uusia teknologia tuottaa sähköä. Perustuu aurinkoinen alueilla maailmassa, ja Etelä-Euroopassa ja MENA-alueella erityisesti se voi mahdollisesti antaa merkittävällä tavalla kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja luoda kestävä energiajärjestelmä. On olemassa erilaisia ​​CSP teknologiaa erilaisia ​​etuja ja haittoja, eikä selkeää"voittajaa", joskin varsin pitkälle parabolisen kaukalot ovat tähän mennessä ne suosivat useimmat kaupalliset laitokset. CSP kasveja on suunniteltu optimaalisesti vastata paikallisiin ja alueellisiin olosuhteisiin.

2. Tällä hetkellä sähkön CSP sijaitsevat Jos on aurinko resursseja maksaa 2-3 kertaa, että sähkön nykyisen fossiilisten teknologioiden ilman hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että kustannukset auringon kentän laitosta, joka on yhä suhteellisen korkea. Koska muita uusiutuvan sähkön lähteistä, CSP tuotantokustannukset ovat verrattavissa tuulivoiman, mutta ovat huomattavasti kalliimpia kuin maalla tuuli. Vuonna 2010 keskimääräiset kustannukset kilowattituntia kohti ja CSP ja suurten PV-järjestelmät olivat varsin vertailukelpoisia. Mutta nyt, intensiivinen kilpailu, erityisesti Aasiassa, on masentunut PV hintoja heille etulyöntiaseman CSP järjestelmiä. Tuleva kilpailu riippuu nopeudesta kustannusten alentaminen molempien tekniikoiden sekä kysymys, miten uusia palveluja CSP (lähettäminen, kapasiteetti, jne., joita käsitellään jäljempänä) arvostetaan.

3. Edellyttäen, että kaupallisessa käyttöönotossa CSP kasveja kasvaa edelleen, ja että nämä panostukset liittyvät kestävän tutkimuksen, kehittämisen ja demonstroinnin ohjelmiin, CSP tuottaa kustannussäästöjä 50-60% voidaan kohtuudella olettaa seuraavan 10-15vuotta. Salliminen

joidenkin lisääntymisestä fossiilisten polttoaineiden hintojen ja sisällyttäminen kustannusten CO2-päästöt fossiilisiin tuotantokustannuksiin (hiilidioksidin hinnoittelumekanismien ja/tai vaatimukset asentaa hiilidioksidin talteenotto ja varastointi), on odotettavissa, että CSP tulisi kustannukset kilpailukykyisiä fossiilisten sukupolvi jossain vaiheessa vuosien 2020 ja 2030. Paikoissa ja erityisen hyvin aurinko resursseja tältä osin voidaan saavuttaa aikaisemmin.

4. CSP kasveja, jotka sisältävät terminen varastointi tarjoavat uusia mahdollisuuksia hyötyjen arvo

ja kilowattituntia että ne tuottavat, sillä ne voivat tarjota dispatchable valtaa auttaa verkko-operaattorin luotettavasti tarjonnan ja kysynnän. Arvo tämä ominaisuus on yhteydessä erityinen, mutta kasvaa osuus sähkön muuttuvat uusiutuvista lähteistä, kuten tuuli-ja

PV kasvaa. Niin kauan kuin halpaa varaava järjestelmä on käytössä, tuuli ja PV yksin eivät todennäköisesti ole ratkaisu hiilidioksidipäästötön sähköinen sukupolven järjestelmään. CSP ja varastointi voi siis tulevaisuudessa tarjota kustannustehokas tapa mahdollistaa sisällytetään merkittäviä avustuksia muuttuvien uusiutuvien energialähteiden käytössä sähkön järjestelmissä. Järjestelmän simulaatiotutkimuksia kehittämiseen tarvitaan paremman käsityksen missä olosuhteissa CSP kanssa varastointi on ensisijainen vaihtoehto tämän tehtävän (mukaan lukien tilanteet, joissa sähköautojen käyttö on huomattavasti lisääntynyt). Ja CSP tukiohjelmia pohdittava hintasignaaleihin kilpailukykyisten sähkömarkkinoiden jotta CSP sijoittajat tekevät tarvittavat päätökset varastointia.

5. Lisäpolttoainetta fossiilisia polttoaineita tai biomassaa edelleen parantaa kykyä CSP kasvien tarjota verkkopalvelut ja voi vähentää tuottaa kustannuksia. Vaihtoehtoisesti CSP voidaan lisätä tehokkuuden fossiilista polttoainetta poltetaan kasveja. Nämä voivat osoittautua hyödylliseksi kuilun teknologiaa matkalla saavuttamaan alhaisen/lainkaan hiilidioksidipäästöjä sähköjärjestelmien vuoteen 2050 mennessä mahdollistaa fossiilisten kapasiteetista.

6. Ympäristövaikutukset CSP kasvit ovat yleensä alhainen, ja voidaan odottaa edelleen parantaa verrattuna fossiilisia polttoaineita polttaviin teknologioita ajan koska suhteellisen varhaisessa kehitysvaiheessa CSP. Vaikka rakentaminen CSP kasveja on enemmän materiaalia intensiivinen kuin fossiilisia hiilivoimaloita, tarvittavat materiaalit ovat pääosin yleisesti saatavilla ja helposti kierrätettäviä, materiaalit, kuten teräs, betoni ja lasi. Kun otetaan huomioon, todennäköisesti asemointi CSP kasvien kuivilla alueilla, niiden käyttö veden, erityisesti jäähdytykseen, on kysymys osoittaa tarvetta parantaa suorituskykyä ilman jäähdytysjärjestelmissä. CSP voi olla merkitystä meriveden suolan poistamista ja MENA-alueella, mutta vesi hinnat tulee olemaan korkeampi, ja tukia aluksi tarvitaan ratkaisemaan nykyistä kustannusten ero verrattuna fossiilisia polttoaineita polttaviin suolanpoiston, ennen kuin CSP-pohjainen suolan voi tehdä edistävät merkittävästi MENA alueen makeanveden tarpeisiin.

7. Auringon voimavara Etelä-Euroopassa on sellainen, että CSP voisi antaa hyödyllisen panoksen saavuttamiseksi Euroopan tavoite nolla hiiltä sähköverkko vuoteen 2050 mennessä. Solar resursseja MENA-alueella ovat vielä parempia, ja paljon suurempia. Kun CSP saavuttaa kustannus tasavertaisina fossiilisia käyttävä sukupolvi, nämä resurssit on mahdollista muuttaa järjestelmää sähköntuotannon Euroopassa ja MENA-alueella. On kuitenkin huomattava haasteita se on voitettava, jos tämä muutos on määrä saavuttaa.

8. Ensimmäinen haaste on siirtyä kohti, ja aikaa saavuttaa, maksaa tasavertaisen CSP ja fossiilisia käyttävä sukupolvi. Noin puolet odotettavissa vähennyksiä CSP tuottavan kustannusten odotetaan kehittyvän teknologian, ja toinen puoli mittakaavaetuja ja tuotanto. Tutkimuksessa on tunnistettu lupaavimmista tieteellisen ja teknologisen kehityksen toteuttaa kustannussäästöjä. Hyvin suunniteltu kannustinjärjestelmiä tarvitaan, jotka heijastavat todellista aikariippuvat arvo sukupolven niin, että CSP kasveja asianmukaisesti suunniteltu, ja joka tehokkaasti ajaa tutkimus-ja kehittämistoimintaa. Ohjelmat on varmistettava, että uudet CSP teknologian innovaatiot voivat edetä nopeasti laboratoriosta pilot ja esittelyn vaaka ja kaupallisen sovelluksen.

9. Kannustinjärjestelmät saattaa olla nimenomaan tietty teknologia (esimerkiksi erottaa CSP ja PV), tai voi antaa yleisempiä tuki

lisäämiseen kapasiteetti on vähäpäästöisen teknologian mutta myös tukea teknologian erityisiä tutkimus, kehitys ja demonstrointi. Kummassakin tapauksessa koko tuen määrä, joka tarvitaan saavuttamaan kustannussäästöjä pariteetti riippuu ratkaisevasti siitä, kuinka nopeasti kustannusten pienentämiseksi kapasiteetin kasvaessa. Kannustinjärjestelmät on varmistettava, että kustannusten tiedot ovat saatavilla siten, että oppiminen korko, ja sen taustalla olevat kuljettajat, voidaan todeta ja seurata, ja siten energiastrategiat ja kannustinjärjestelmät voidaan säätää tarpeen mukaan.

10. Keskipitkällä aikavälillä, CSP:n kyvystä tukea järjestelmäintegraation vaihtelevien uusiutuvien ehdottaa, että sen lisätukea pidä määritellä pelkästään sen lyhyen aikavälin kilpailukyky PV järjestelmiin. CSP ja PV voi osoittautua täydentäviä teknologioita hyödyntämällä aurinko resurssi, ja on syytä edelleen tukea molempia tekniikoita tällä hetkellä.

11. CSP teknologiat ovat johdonmukaisia ​​suuri osa paikallisesta arvonmuodostuksen, joka asianmukaiset investoinnit taitoihin ja tuotantolaitoksia voidaan odottaa

kasvaa ajan mittaan. Tämä paikallinen etu on selvempi kuin muita uusiutuvia teknologioita, kuten PV ja tukee taloudellista kehitystä, erityisesti maissa, joissa kasvaa teollistumisen, luo paikallisia työpaikkoja, vaurautta ja osaamista.

12. Toinen haaste on luoda verkkoyhteyksiä ja markkinamekanismit, jotka mahdollistavat integroinnin aurinkoenergian Euroopassa ja MENA-alueella. Jos huomattavia määriä CSP sähköä on tarkoitus viedä MENA alueelta Eurooppaan, niin suuret investoinnit on tehtävä verkkoyhteyksien välillä MENA maiden ja Euroopan sekä HVDC Euroopassa kuljettaa sähkön kysynnän keskuksiin.

13. Kolmas haaste liittyy kehitykseen CSP MENA alueella mahdollisesti merkittävä osa aloitteista tukea vähäpäästöisen taloudellisen kehityksen ja poliittisen kehityksen alueella, ja puututaan samalla toimitusvarmuutta, jos Euroopassa olisi hyvin riippuvainen auringon voimaa MENA-alueella. Koska nopeasti kasvava sähkön kysyntä MENA maissa paljon sähkön CSP kasvien MENA alueella lyhyellä ja keskipitkällä ajassa voi ja pitäisi voida olettaa käytettävän paikallisesti sijaan viedään Eurooppaan, jolloin vältetään rakentamisen Fossiilisten polttavan kapasiteetti MENA-alueella. Rahoitusjärjestelyt, ja niihin poliittinen yhteisymmärrys EU:n ja MENA maissa tarvitaan, jotta nämä lyhyen ja keskipitkän ajassa kehitykseen. Ilman taloudellisia sitoumuksia järjestyksessä miljardeja euroja Euroopasta, uusiutuviin energialähteisiin, kuten CSP, ovat todennäköisesti kehittyä nopeasti MENA-alueella.

14. Katse kohti 2050, jos investoinnit CSP kapasiteetti MENA-alueella on riittävä, on olemassa mahdollisuus suurten sähkön vienti Eurooppaan. On mahdollista, että aurinko syntyvää vetyä ja synteettistä kaasua vienti saattaa myös olla merkitystä. Tiiviimmän taloudellisen ja sosiaalisen integraation EU ja MENA-alueella arvioidaan Barcelonan prosessin, Deauville kumppanuus jne. on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että toimitusvarmuuteen liittyviä ongelmia voidaan hälventää. Tuonti aurinko sähköä MENA-alueella vähentäisi riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden tuontiriippuvuuden kyseiseltä alueelta, ja muiden alueiden liikaa.

15. Perusteet Euroopan tukemaan CSP käyttöönottoa MENA alueella johtunut osittain sitoumuksensa tukea kestävää taloudellista kehitystä alueella luvussa 2, ja on kaksiosainen. Ensinnäkin CSP on houkutteleva ja helposti integroida mahdollisuus rajoittaa CO2-päästöt johtuvat lisääntyneen energiankulutuksen liittyy väestönkasvu ja taloudellista kehitystä tällä alueella. Toiseksi, paikalliset toimittajat voivat toteuttaa merkittävän osan toimien avulla voidaan suunnitella, rakentaa ja käyttää CSP kasveja, tuo aluekehitys-ja työsuhde-etuudet ja siten edistää kehitystä vakaampia yhteiskuntia.

16. Koordinoitua lähestymistapaa käsitellään samanaikaisesti eri pullonkaulat (investoinnin turvaaminen, energiapolitiikka kannustimia T & K, jne.), sekä esittämään vaihtoehtoja, jotka vähentävät esteitä muille toimijoille. Tätä tarkoitusta varten prosessilla on suunniteltava ja tuettu tieteellisesti pitkän ajan kuluessa. Tieteellinen akatemioiden Euroopassa ja MENA-alueella voi olla hyödyllinen rooli tukea tätä prosessia.

9 Suositukset

Seuraavat suositukset syntyvät tutkimukseen ja pyritään päättäjien unionin toimielinten-erityisesti Euroopan komission ja parlamentin-sekä EU:n jäsenvaltioissa.

1. Vuosien siirtymäkauden ajan, kunnes CSP saavuttaa kustannus tasavertaisina fossiilisia käyttävä sukupolven kannustinjärjestelmiä tukemaan uusiutuvan energian tuotantoa olisi laajennettava ja yhdenmukaistettava, ja on suunniteltu:

• heijastavat todellista arvoa sähkön verkkoon;

• tehokkaasti ajaa tutkimus ja kehitys, sekä mahdollistaa markkinoille pääsyn teknologian läpimurtoja;

• avoimuuden ja hintatietojen sekä

• alennetaan asteittain ajan myötä.

2. T & k-toiminta tulisi rahoittaa EU:n ja kansallisella tasolla täydentävät kaupallisesti rahoittanut tutkimusta. Rahoitusjärjestelyt olisi varmistettava, että markkinoiden realiteetit ovat vauhdittaa T & K, ja olisi varmistettava, että uusi teknologia voi edetä nopeasti laboratorion kautta pilotti-ja esittelyhankkeet asteikot, kaupallisen sovelluksen. Niiden olisi katettava:

• perustutkimus korkean lämpötilan materiaalit, optiset pinnoitteet, säteilevä lämmönsiirron mallintaminen, jne.;

• mahdollinen tekniikka läpimurtoja aurinkopaneelit, lämmönsiirtonesteitä ja termodynaamiset syklit, ja

• parantaa suorituskykyä ja vähentää kustannuksia, tallennusjärjestelmien avulla uusia tallennusvälineitä ja malleja.

3. Lisäksi simulointi tutkimukset on tehtävä, mukaan lukien käyttö korkean resoluution ja (ihannetapauksessa) stokastiset sähköjärjestelmään malleja, tarkastella vuorovaikutusta vaikutuksia eri osaketta uusiutuvien energialähteiden EU-MENA ja EU-MENA tasolla vallan järjestelmäintegraation. Ymmärtämisen Näiden tutkimusten sekä tiedot oppimista määrien CSP ja PV tekniikoita, tulisi käyttää ohjaamaan kehittämiseen optimaalisen hyödyntää auringon resursseja.

4. Muutosprosessi olisi määriteltävä, joka käsittelee teknisiä, poliittisia ja sosiaalis-taloudelliset tekijät saavuttamiseksi tarpeen ottaminen EU

ja MENA energiajärjestelmiä ja vahvistaa niitä uusiutuvien vaihtoehtojen MENA-alueella. Yhteisrahoitus ja yhteisrahoituksen vaihtoehtoja CSP MENA-alueella olisi kehitettävä EU huomattavassa laajuudessa osana naapuruuspolitiikkaa, ja voisi mahdollisesti ehdotettua EU-Etelä-Välimeri-kumppanuus"(eurooppalainen

Komissio 2011c, 2011d).

5. Siirtokapasiteetti tulee asentaa Euroopassa ja MENA alueen tarpeen, jotta järjestelmän integrointi CSP sähköä. Siltä osin merkittävä vienti CSP sähköä MENA-alueella Euroopassa odotetaan, tai siellä

on strateginen tahtotila, jotta tämä mahdollisuus, niin high-voltage direct current yhteyksiä MENA maiden ja Euroopan olisi luotava.

6. Valmiuksien aloitteet olisi toteutettava kestävän kasvun edellyttämä teknologinen osaaminen asianomaisissa maissa ja alueilla. Tällaisia ​​aloitteita voivat olla kehittää kansainvälisiä verkostoja yliopistojen ja teollisuuden yrityksille ja ohjelmia teknologian siirtoa tutkimuksesta teollisuuteen.


Viitteet

Web-osoitteet tarkistetaan 26 syyskuu 2011.

AT Kearney ja ESTELA (2010). Aurinkolämpö Electricity2025. ESTELA, kesäkuu (2010). http://www. estelasolar.eu/fileadmin/ESTELAdocs/documents/Cost_Roadmap/2010-06_-_Solar_Thermal_Electricity_ 2025_-_ENG.pdf

Broesamle, H., Mannstein, H., šillinkiä, C. ja Trieb, F. (2001). Arviointi aurinkosähkön potentiaali Pohjois-Afrikkaan perustuu satelliittidataan ja oliivipuita. Solar Energy 70 (1), 1-12. http://www.dlr.de/tt/Portaldata/41/Resources/dokumente/Institut/järjestelmä/julkaisut/Broesamle_2001_solar_energy.pdf

Burkhardt J., Heath, G. ja Turchi, C. (2011). Elinkaariarviointi on paraabeli kaukalo keskittyvä aurinkovoimala ja vaikutuksia keskeisten suunnittelun vaihtoehtoja. Environmental Science and Technology 45 (6), 2457-2464. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/

es1033266

California Energy Commissionin (2010). Suuret aurinkoenergia hankkeita. http://www.energy.ca.gov/siting/solar/index.

html

Cleveland, C. (2005). Net energiaa öljyn ja kaasun Yhdysvalloissa. Energia 30 (5), 769-782.

Cohen G., Kearney, D. ja Kolb, G. (1999). Loppuraportti käyttö-ja huolto parantamisohjelma keskittää aurinkovoimalat. Raportti SAND99-1290. http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/8378-FznIXP/webviewable/8378.pdf

CSP Tänään (2011). CSP FIT Guide. http://www.csptoday.

com/csp/pdf/CSPFITGUIDE.pdf

CSP Tänään (2011b). CSP maailman kasvi paikoissa. www.csptoday.com/USA/CSP-maailman mapmainen.shtml

Deane, J. (2003). Yksityisen sektorin osallistuminen suolanpoistoa Välimeren Lähi-idässä (MME) menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden. Suolanpoisto 152, 1-3. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S0011916402010482

Dena (2010). Dena Grid Study II-uusiutuvien energialähteiden Saksan virtalähde System 2015-2020 ja Outlook 2025. http://www.dena.de/en/topics/energy-systems/projects/print/Projekt/Dena-grid-tutkimus-ii DIN-EN-ISO-14040 (2006). Ympäristön

Management-Life Cycle Assessment-Periaatteet ja Framework (ISO 14040:2006), kustantamosta Beuth Verlag, Berliini.

DIN-EN-ISO-14044 (2006). Environmental Management-Life Cycle Assessment-ja-säännöt (ISO 14044:2006), kustantamosta Beuth Verlag, Berliini.

DLR (2005). Keskittäminen aurinkoenergiaa Välimeren alueelle. Loppuraportti Saksan liittovaltion ympäristö-, luonnonsuojelu-ja ydinturvallisuus. http://www.dlr.de/tt/Portaldata/41/Resources/dokumente/institut/system/publications/MED-CSP_complete_study.pdf

DLR (2006). TRANS-CSP:Trans-Välimeri-

yhteenliittäminen keskittäminen Solar Power. Lopullinen raportti teettämän tutkimuksen liittovaltion ympäristö-, luonnonsuojelu-ja ydinturvallisuus, Saksa. www.dlr.de/TT/trans-CSP

DLR (2007). AQUA-CSP-keskittäminen Solar Virta merivedestä. F. Trieb. Stuttgart, Saksa Aerospace Center (DLR). http://www.dlr.de/tt/Portaldata/41/Resources/dokumente/institut/system/publications/Trieb_CSP_for_Desalination-MENAREC4.pdf

DLR (2009). Karakterisointi aurinkosähköä Tuo Käytävät vuodesta MENA Eurooppaan:Potential, infrastruktuuri ja kustannukset. Laadittuun kehykset EU:n hankkeen vaara Energia Saatavuus:Yhteinen Käytävät Euroopan toimitusvarmuuden (REACCESS)"toteutetaan 7. puiteohjelman (FP7), Euroopan komission (Theme-Energia-2007-9. 1-01:Tieto työkaluja energia-alan päätöksentekoa, Grant sopimus ei. 212011). http://www.dlr.de/tt/Portaldata/41/Resurssit/dokumente/Institut/järjestelmä/julkaisut/Solar_import_DLR_2009_07.pdf

DLR (2011). DLR sisäinen viestintä, syyskuu

2011.

EASAC (2009). Transforming Euroopan Sähkön toimitusvarmuus-infrastruktuuri strategia luotettava, uusiutuva ja turvallinen sähköjärjestelmää. EASAC selonteko 11. toukokuuta 2009. ISBN:978-0-85403-747-6. http://www.easac.eu/filea Dmin/PDF_s/reports lausunnot/Transforming.pdf

Eck, M., Rueda, F., Kronshage, S., šillinkiä, C., Trieb, F. ja Zarza, E. (2007). Aurinkolämpövoimalaitokset varten Espanjan sähkömarkkinoilla. International Journal of Energy Technology ja politiikka 5 (3), 261-270. http://www. inderscience.com/search/index.php?action=ennätys & rec_ id=14732

Ecoinvent-tietokannan (2007). V. 2,01 toteutetaan (Gabi 2007) Sveitsin Centre for Life Cycle omaisuus ed, LBP yliopiston Stuttgartin & PE KV GmbH.

Ericsson, K. ja Nilsson, L. (2006). Arviointi mahdollisten biomassan tarjonnan Euroopassa käyttämällä resursseja keskitetympi lähestymistapa, biomassa ja Bioenergia 30, 1-15. http://www.hcs.harvard.edu/~ hejc/paperit/Ericsson_ BiomassBioenergy_2006.pdf

ESTELA (2010). Aurinkolämpö Sähkö European Industrial Initiative (STE-EII):toteutussuunnitelma

2010-2012. http://ec.europa.eu/energy/technology/

initiatives/doc/implementation_plan_2010_2012_eii_

solar.pdf

Euroopan Climate Foundation (2010). Tiekartta 2050:käytännön opas vauras, vähähiiliseen Eurooppaan. http://www.roadmap2050.eu/

Euroopan komissio (2007). Energiapolitiikka Euroopalle. KOM (2007) 1 lopullinen. http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/01_energy_policy_for_europe_en.pdf

Euroopan komissio (2007b). Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma (SET-suunnitelma):Kohti vähähiilistä tulevaisuutta". KOM (2007) 723 lopullinen. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.tehdä?uri=COM:2007:0723:FIN:FI:PDF

Euroopan komissio (2008). EU:n energiavarmuutta ja yhteisvastuuta koskeva toimintasuunnitelma:toinen strateginen energiakatsaus. KOM (2008) 781 lopullinen http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. tehdä?uri=COM:2008:0781:FIN:FI:PDF

Euroopan komissio (2009). Direktiivi 2009/28/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston 23 päivänä huhtikuuta 2009 käytön edistämisestä sekä uusiutuvista energialähteistä muuttamisesta ja myöhemmästä houkutteleva direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=EUVL:L:200 9:140:0016:0062:fi:PDF

Euroopan komissio (2009b). Technology Roadmap. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, SEC (2009) 1295, 7. lokakuuta 2009. http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/doc/2009_comm_investing_development_low_ carbon_technologies_roadmap.pdf

Euroopan komissio (2009C). EU Energy Trends to 2030:2009 päivityksen. Pääosasto energia. http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/

doc/trends_to_2030_update_2009.pdf

Euroopan komissio (2010). Energia 2020:strategia kilpailukykyisen, kestävän ja varman energiahuollon turvaamiseksi. Komission tiedonanto KOM (2010) 639 lopullinen. http://www.energy.eu/directives/com-2010-0639.pdf

Euroopan komissio (2011). Etenemissuunnitelma siirrytään kilpailukykyisen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050. Komission tiedonanto, 03.8.2011, KOM (2011) 112 lopullinen. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. tehdä?uri=COM:2011:0112:FIN:FI:PDF

Euroopan komissio (2011b). Energy Roadmap 2050-tilanne. Pääosasto Energian, Background Paper, 3. toukokuuta 2011. http://ec.europa.eu/energy/

strategies/2011/doc/roadmap_2050/20110503_energy_

roadmap_2050_state_of_play.pdf

Euroopan komissio (2011c). Kumppanuus demokratian ja yhteisen hyvinvoinnin kanssa eteläisen Välimeren. Yhteinen tiedonanto Euroopan

Neuvostolle, Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous-ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, KOM (2011) 200 lopullinen. http://eeas.europa.eu/euromed/docs/com2011_200_en.pdf

Euroopan komissio (2011d). Energian toimitusvarmuus ja kansainvälinen yhteistyö -"EU Energy Policy:toimia yhdessä sellaisten kumppaneiden rajojemme ulkopuolella". Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous-ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle alueiden, KOM (2011) 539 lopullinen. http://ec.europa.eu/energy/kansainvälistä/security_of_supply/doc/com_2011_0539.pd

Euroopan unionissa (2007). Lissabonin sopimuksella muutetaan sopimusta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen. Ilmoitus ei ole. 2007/C 306/01. http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:

SOM:FI:HTML

Eurostat (2011). Kokonaisbruttomäärä sähköntuotannossa. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/TGM/table.do?tab=pöytä & init=1 & language=fi & pcode=ten00087 & plugin=0

Fiorenza, G., Sharma, V., Braccio, G. (2003). Techno-taloudellisen arvioinnin aurinkoenergialla vettä suolanpoistosarjoja. Energian muuntaminen ja hallinta

44 (15), 2.217-2240. http://www.springerlink.com/content/llg70352qj252517/fulltext.pdf

Gabi (2007). V. 4.3-ohjelmisto ja tietokanta Life-Cycle-arviointeja. LBP University Stuttgart & PE International GmbH.

Gatzen, C. (2008). Economics of Power Storage. Teoria ja empiirinen analyysi Keski-Eurooppaan. Schriften des Energiewirtschaftlichen Instituts, Bd. 63

GE Energy (2010). Länsi tuuli ja aurinko integraation tutkimus. Valmius Yhdysvaltain energiaministeriön National Renewable Energy Laboratory, toukokuussa. http://www.nrel.gov/wind/systemsintegration/pdfs/2010/wwsis_final_report.pdf

Greentechmedia (2011). Yhdysvaltain CSP projekti tracker. http://www.greentechmedia.com/images/wysiwyg/research- blogs/USCSPProjectTracker.pdf

G8 (2011). Julistus G8 on arabien keväällä. G8-huippukokous Deauville, May 26-27,

Hirtz, W. (1997). Zur Methodik der Bewertung von Technikanlagen am Beispiel der Emissionen, Ressourcen und Flachenbedarfs von photovoltaik, Fortschrittsberichte VDI (menetelmät arviointia teknologian käyttävät esimerkiksi päästöistä, luonnonvarojen käyttö ja tilantarve sekä aurinkosähkön, määräaikaiskertomusten VDI), Vol. 6:Energietechnik, nro 372, Düsseldorf 1997

Hoffmayer M., Kohler D. ja Schwaiger K. (1996). Ganzheitliche energetische Bilanzierung der

Energiebereitstellung (GaBiE)-Teil V-Energetische Untersuchung eines gud-Kraftwerkes. Forschungsstelle fur Energiewirtschaft Munchen.

IIASA (2009). Laajentaminen aurinkoenergian Pohjois-Afrikassa saavuttaa ilmastotavoitteita. IIASA Policy Brief No 7. joulukuuta 2009. http://www.iiasa.ac.at/Admin/PUB/policy-briefs/pb07-web.pdf

Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) (2010). World Energy Outlook 2010. http://www.iea.org/w/bookshop/add. aspx?id=422

Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) (2010B). Technology Roadmap:Keskittyminen Solar Power. http://www.iea. org/papers/2010/csp_roadmap.pdf

IPCC (2011). Erityiskertomus uusiutuvien energialähteiden ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. IPCC:n työryhmän III http://srren.ipcc-wg3.de/report

Knies, G. (2006). Maailmanlaajuinen energian ja ilmaston turvallisuus avulla aurinkoenergiaa vuodesta aavikoilla. http://www.desertec. org/downloads/deserts_en.pdf

Kohler D., Schwaiger K. ja Layer G. (1996). Ganzheitliche energetische Bilanzierung der Energiebereitstellung (GaBiE)-Teil III-Energetische Untersuchung eines Steinkohlekraftwerkes. Forschungsstelle fur Energiewirtschaft Munchen.

Kost, C., Schlegl, T. (2010). Studie Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien. Joulukuuta 2010. Renewable Energy Policy Innovation, Fraunhofer ISE. http://www.ise.fraunhofer.de/veroeffentlichungen/studie- stromgestehungskosten- erneuerbare-Energien

Lechon Y., de la Rua C:seen ja Saez R. (2006). Elinkaaren aikaisia ​​ympäristövaikutuksia Sähkön Tuotanto Solarthermal Technology Espanjassa. SolarPACES B5-S5. http://www.ciemat.es/recursos/doc/Areas_Actividad/

Energia/ASE/1443584518_1522007122446.pdf

Libby, C., Key, T., Batel, P., Moore, S., Lu., H. (2009). Ohjelma on Technology Innovation:arviointi Keskittyminen Solar Thermal Energy Storage Systems. EPRI, Palo Alto, CA, 2009, 1018464. http://my.epri.com/portal/server.pt?tila=CommunityPage & välimuistissa=true & parentname=ObjMgr & parentid=2 & ohjaus=SetCommun

den & CommunityID=404 & RaiseDocID=00000000000101 8464 & RaiseDocType=Abstract_id

Lipman E., 2010. (2010). Vähentäminen CSP kasvien LOEC tarkkoja suunnittelu, synergiaa ja T & K Täysistunnossa luento, SolarPACES Conference, September 2010, Perpignan, Ranska.

Toukokuu N. (2005). Eco-saldo Solar sähkönsiirto Pohjois-Afrikasta Eurooppaan. Diplomityö, Technical University Braunschweig ja Saksan Aerospace Center (DLR).

McKinsey, (2009). Polut vähähiiliseen talouteen:Versio 2 maailman kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen aiheuttamat kustannukset käyrä. https://solutions.mckinsey.com/climatedesk/default/en-us/contact_us/fullreport.aspx

MVV Consulting (2007). TEN-E-hankkeiden (2004-2006):arviointi ja analysointi. Loppuraportti ja DG-TREN, Volume 1, marraskuu (2007). http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/studies/doc/2007_11_ten_e_evaluation.pdf

Nagl, S., Fursch, M., Jagemann, C., Bettzuge, M. (2011). Taloudellinen arvo varastoinnin uusiutuvan energian järjestelmissä-tapaus Termisen energian varastoinnin keskittymisvaikeudet aurinkovoimalat. EWI Working Paper nro 11/08. http://www. ewi.uni-koeln.de/publikationen/working-paper/

NREL (2011). Keskittyminen Solar Power Projects, National Renewable Energy Laboratory. http://www.nrel. gov/CSP/solarpaces/project_detail.cfm/projectID=38

Petrovic, T. ja Wagner, HJ. (2005). Nachhaltigkeit

am Beispiel regenerativer Energiesysteme zur Stromerzeugung, Schriftenreihe des Lehrstuhls turkis Energiesysteme und Energiewirtschaft (Kestävyys:esimerkkinä uusiutuvien energiajärjestelmien sähköntuotannossa, sarja Institute for Energy Systems ja energia), Bochum 2005.

Pitz-Paal, R., Dersch, J. ja Milow, B. (2005). Euroopan aurinkolämmön Thermal Road-Mapping (Ecostar):etenemissuunnitelma asiakirja. SES6-CT-2003-502578 http://www. promes.cnrs.fr/kuvat/PDF/Ecostar/ECOSTAR.Summary.

pdf

PriceWaterhouseCoopers (2010). 100% uusiutuvaa sähköä:etenemissuunnitelma vuoteen 2050 Euroopassa ja Pohjois-

Protermosolar (2011). Mapa de la Industria Solar Termoelectrica en Espana (kartta Solar Thermal Power Industry Espanjassa). http://www.protermosolar.com/mapa.html

Resurssit ja logistiikka (2010). Identification Operaatioon Välimeren Solar Plan. Loppuraportissa FWC Edunsaajat Erä 4-No 2008/168828, tammikuu

Sargent & Lundy LLC Consulting Group (2003). Arviointi parabolinen läpi ja Power Tower aurinkoteknologian kustannusten ja suorituskyvyn ennusteet. Golden, Colorado, National Renewable Energy Laboratory. http://www.nrel.gov/docs/fy04osti/34440.pdf

Sioshansi, R. ja Denholm, P. (2010). Arvokasta keskittää aurinkoenergian ja lämpöenergian varastointia. NREL Tekninen raportti NREL-TP-6A2-45833, helmikuu (2010). http://www.nrel.gov/docs/fy10osti/45833.pdf

Solar Millennium (2011). Parabolinen läpi kasvit Andasol 1-3. http://www.solarmillennium.de/upload/Download/Technologie/eng/Andasol1-3engl.pdf

Tol, R. (2009). Taloudelliset vaikutukset ilmastonmuutokseen. Journal of Economic Perspectives 23 (2), 29-51. http://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/

jep.23.2.29

Trieb, F. (2004). Sokrates-Projekt:Solarthermische

Kraftwerkstechnologie fur den Schutz des Erdklimas. DLR-maaliskuussa. http://www.dlr.de/tt/Portaldata/41/Resources/dokumente/institut/system/projects/AP1_3_

ATHENE.pdf

Turchi, C. (2010). Veden kulutus ja aurinkoenergiaa:kustannukset ja hyödyt kuivaa ja hybridi jäähdytys. Täysistunnossa luento, SolarPACES Conference, September 2010, Perpignan, Ranska.

Turchi, C. (2010B). Parabolinen Kaukalon Viite Laitokset kustannukset mallinnus Solar Advisor Model (SAM). Tekninen raportti NREL/TP-550-47605 heinäkuuta. http://www. nrel.gov/docs/fy10osti/47605.pdf

Ummel, K. ja Wheeler, D. (2008). Desert teho:taloudellisuuteen aurinkolämmön sähköä Euroopassa, Pohjois-Afrikan ja Lähi-idässä. Center for Global Development, Working paper no. 156, joulukuussa. www.cgdev.org/tiedostot/1417884_file_Desert_Power_

FINAL_WEB.pdf

US Bureau of Land Management (2011). Kunnes Arizona BLM aurinko hankkeita. http://www.blm.gov/az/st/en/PROG/energiaa/aurinko/vireilldä-solar.html

US Department of Energy (2010). Päivitetty pääomaa kustannusarviot voimalaitoksilla.

Yhdysvaltain Energy Information Administration, marraskuu 2010.

http://www.eia.doe.gov/oiaf/beck_plantcosts/pdf/~~V

updatedplantcosts.pdf

Viebahn P. (2004). Sokrates-Projekt-Solarthermische Kraftwerkstechnologie fur den Schutz des Erdklimas AP 2:Technologiedatenbank und-modelle. Saksan Aerospace Center (DLR). http://www.dlr.de/tt/Portaldata/41/Resources/dokumente/institut/system/

projects/AP_2_1_Modellbildung.pdf

Viebahn, P., S. Kronshage, Trieb, F., Lechon, Y. (2008). Tarpeisiin-New Energy Ulkoiset Developments kestävyyden. Tavoite numero 12.2-RS Ia:Loppuraportti tekniset tiedot, kustannuksia ja elinkaaren varastojen Aurinkolämpövoimalaitokset. DLR, CIEMAT, EU:n kuudennesta puiteohjelmasta, hanke nro. 502687. http://www. needs-project.org/RS1a/RS1a% 20D12.2% 20Final% 20

raportin% 20concentrating% 20solar% 20thermal% 20

teho% 20plants.pdf

Wagner H.-J. et ai. (2010). Die Okobilanz des Offshore-

Windparks alfa Ventus. ISBN:978-3-643-10927-9, LIT

Verlag Munster.

Weinrebe G. (1999). Tekninen, ekologinen ja taloudellinen analyysi aurinkolämmön tornit. Väitöskirja, Stuttgartin yliopisto.

Wenzel, J ja Nitsch, J. (2010). Leitstudie 2010-Langfristszenarien und Strategien fur den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland bei Berucksichtigung der Entwicklung in Europa undglobal. BMU, joulukuu (2010). http://www.erneuerbare- Energien. de/files/PDF/allgemein/application/pdf/langfristszenarien_ee_bf.pdf

Williges, K., Lilliestam, J. ja Patt, A. (2010). Making aurinkolämmön kilpailukykyinen kivihiiltä:kustannukset Euroopan syöttötariffin. Energiapolitiikka 38, (6),

3089-3097

Maailmanpankki (2007). Making Useimmat niukkuus:Vastuu vesihuollon parantaminen tuloksia Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. http://web.worldbank. org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0, sisältö MDK:21244687 ~ pagePK:146736 ~ piPK:146830 ~ theSite

PK:256299,00. Html

Maailmanpankki (2011). Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen arviointi paikallisen valmistuksen Mahdollisuus aurinkolämmön (CSP) hankkeet. Ernst & Young, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI. http://arabworld.worldbank.org/content/dam/awi/pdf/CSP_MENA__report_17_Jan2011.pdf

Liite 1 Työryhmän jäsenyys, kokouksia ja esitelmiä

Työryhmän jäsenyys

Professori Amr Amin, Helwan University, Egypti

Professori Marc Bettzuge, Kölnin yliopisto, Saksa

Professori Philip Eames, Loughboroughin yliopisto, Iso-Britannia

Tohtori Gilles Flamant, CNRS, Ranska

Tohtori Fabrizio Fabrizi, ENEA, Italia

Professori Avi Kribus, Tel Aviv University, Israel

Professori Harry van der Laan, yliopistot Leiden ja Utrecht, Alankomaat

Professori Cayetano Lopez Martinez, CIEMAT, Espanja

Professori Fransisco Garcia Novo, University of Sevilla, Espanja

Professori Panos Papagiannakopoulos, University of Crete, Kreikka

Erik Pihl, Chalmers University of Technology, Ruotsi

Professori Robert Pitz-Paal (puheenjohtaja), DLR, Saksa

Paul Smith, University College Dublin, Ireland

Professori Hermann-Josef Wagner, Ruhr-Universität Bochum, Saksa

EASAC sihteeristö

Tri Christiane Diehl, EASAC johtaja

Dr John Holmes, sihteeri EASAC Energiaohjelman

Kokoukset ja esitykset Kokous 1

ENEA Casaccia Facility, Rooma:26-27 elokuu 2010 Esityksiä:

Dr Luis Crespo, Protermo Solar:"Katsaus CSP teknologian ja nykyinen kehitys Espanjassa"

Tohtori Rainer Tammen, DLR:"Storage kysymyksiin"

Tohtori Fabrizio Fabrizi on ENEA Casaccia laitos

Professori Mark O'Malley, University College, Dublin:"Sähkö-järjestelmän integrointi"tohtori Nikolaus Benz, ESTELA/Schott CSP:"Economics of keskittyy aurinkoenergian"

Kokous 2

CIEMAT n Plataforma Solar Facility, Andasol CSP kasvi-ja DLR toimisto, Almeria:29-30 11, 2010

Esitykset alkaen:

Lucia Doyle Andasol tehtaan

Tohtori Francisco Martin Plataforma Solar laitos

Antonio Hernandez, Espanjan teollisuus:"Espanjan kokemus tariffeja kannustaa keskittyy aurinkoenergiaa"

Jäsen JuanMa Rodriguez Garcia, Red Eléctrica de Espana:"kokemus integroida CSP Espanjan verkko-kokous 3

Seligenstadt, Saksa:10-11 maaliskuu 2011

Kokous 4

DLR aurinko laitos, Köln, Saksa:14 kesäkuu 2011 Esitys:

Tohtori Michaela Fursch, instituutti Energiatalouden on Kölnin yliopiston, Iberian niemimaan simulointi

Liite 2 Sanasto

Vuotuinen kapasiteetti tekijä:suhde todellinen teho voimalaitoksen yli vuoden ja sen potentiaalista tuotantoa, jos se olisi toiminut täydellä nimelliskapasiteetti koko ajan

Musta alkaa:musta alku on prosessi palauttaa valta järjestelmän toiminnan turvautumatta sähköjärjestelmän itse olla kytkettynä.

Brayton sykli:termodynaaminen sykli muuntaa lämmön virtaa mukana kaasuturbiinit.

Pitoisuuden suhde:suhde energiatiheys on ulostuloaukon on keskitin on energiatiheys on aukon merkintä.

Kosini vaikutus:energiatiheys on tasossa, joka ei ole kohtisuorassa suunnassa säteilyn pienennetään kosini tulokulma.

CO2-ekvivalentti:vertaillaan ilmastovaikutuksia päästöjen erilaisten kasvihuonekaasun, hiilidioksidin määrä on sama ilmasto pakottaa potentiaalia.

Suora normaali säteily/Auringonsäteilyn (DNI):suora irradianssi on alue kohtisuorassa auringon säteitä,

Energia Sijoitetun pääoman tuotto:suhde käytettävissä oleva energia hankitaan erityisesti energiavarojen määrän energiaa kulutetaan saada että energiavarojen

kW/MW/GW:yksiköt vallan. Perusyksikkö on watti=1 joule (energian yksikkö) virtaa sekunnissa. kW symboli tuhat wattia, MW symboli miljoonaa wattia, ja GW symboli miljardi wattia.

kWh/MWh/GWh:toimet energian vastaavien toimenpiteiden tehoa yllä. Niinpä esimerkiksi, 1 kWh on energian määrä johtuva virtaus kW:n tunnin ajan.

Levelised sähkön kustannukset:kustannukset tuottavan yksikön sähköä otetaan huomioon kaikki kustannukset-pääoma-, polttoaine-, käyttö-ja huolto,-elinkaaren aikana tuottavan tehtaan.

Marginaalinen järjestelmän kustannuksia:kustannukset viimeinen yksikkö sähkön tietyllä hetkellä.

Nimellisteho:antoteho suunnitteilla olevassa olosuhteissa.

Opportunity kustannukset:kustannukset kaikki toiminta mitattuna paras vaihtoehto menetykset.

Optinen tehokkuudesta:energia murto joka välittyy optinen järjestelmä.

Hinta käyrä:vaihteleva sähkön hinta markkinoilla yli vuoden, yleensä tunnista toiseen.

Rankine sykli:termodynaaminen sykli muuntaa lämmön valtaan käyttäen höyryturbiinit.

Loistehon:vaihtovirralla piirejä, energian varastoinnin elementtejä, kuten induktanssin ja kapasitanssin voi johtaa ajoittain peruutuksina suuntaan energiaa virtaa. Osa sähkövirtaan että keskiarvona koko syklin AC aaltomuodon, tulokset nettosiirtoa energiaa yhteen suuntaan kutsutaan todellista valtaa. Toisaalta, osa virtaa virtaus saadaan lyhyen aikavälin (vähemmän kuin neljäsosa ajan perustaajuus) varastoitu energia, tunnetaan loistehon. Liittyvät virrat kutsutaan reaktiivista virtauksia.

Smart grid-tekniikat:teknologiat, jotka mahdollistavat sähköverkkoon ennustaa ja älykkäästi vastata käyttäytymisen ja toiminnan kaikkia sähkön käyttäjiä on kytketty siihen-toimittajat, kuluttajat ja ne, jotka tekevät niin-voidakseen tehokkaasti tarjota luotettavia, taloudellisia ja kestäviä sähkö palveluja.

Solar useita:suhde todellisen koon CSP tehtaan aurinko kenttään verrattuna kentän käsialan ruokkia turbiini oli suunnittelupalveluja vertailupisteessä aurinko olosuhteissa.

Auringon sähköä tehokkuus:fraktion sähköenergian tuotettu aurinkokunnan auringon säteilyn energia talteen optisen aukon järjestelmässä.

SO2-vastaavan:käytetään vertaamaan happamuuden mahdollisia päästöjen erilaisten happamien kaasujen:määrän SO2:n kanssa happamoitumista mahdollisia.

Stirling:on palautuva termodynaaminen sykli, ajaa ulkoista lämmönlähdettä, käytetään Stirling-moottorit.

Synteesikaasun:on kaasuseosta, joka sisältää vaihtelevia määriä hiilimonoksidia ja vetyä.

Harppauskerroksen:on ohut, mutta erillinen kerros runsaasti nesteen, jossa lämpötila muuttuu nopeammin syvyyden myötä kuin se on kerrosten yläpuolella tai alapuolella.

 

Liite 3 Kustannukset laskentamenetelmä

Levelised Sähkön hinta (LEC) in € senttiä/kWh esitetty taulukossa 5.1 lasketaan seuraavasti:

LEC=(annuiteetti * EPC+ O & Mfix)/(8760 x CF)+ O & Mvar+ polttoainetta:

EPC=Engineering, hankinnat ja rakentamisen kustannukset (€ senttiä/kWe)

Annuiteetti=Fraktio EPC kustannuksista peritään vuosittain vastaan ​​tuotantokustannukset toimet ovat 0,11=11% (10% diskonttokorkoa 25 vuotta)

O & Mkorjata=Kiinteä O & M kustannuksia, otetaan murto EPC kustannukset (€ senttiä/kWe) CF=käyttökerroin

O & Mvar=Muuttuva O & M maksaa (€ senttiä/kWhe) Polttoaine=vuotuiset polttoainekustannukset (€ senttiä/kWhe)

Lisäksi seuraavia oletuksia on tehty:Valuutan muuntaminen:1 US $=0,755 €

Jos hiilivoimalat polttoainekulujen valittiin 85 €/tonni (saapumistilassa) antaa 11,3 €/MWhpolttoainetta. Polttoaineen hinta Kaasuvoimaloiden valitaan 15,4 €/MWhpolttoainetta.

Sähköntuotannon hyötysuhde on oletettu olevan 38,8% Hiilen (keski-ja pohja) ja 48,4% kaasun. Jotta luvut 5.4 ja 5.5:Kasvu

Kumulatiivinen kapasiteetti, CAP (y) tietyllä vuodessa, y annetaan:CAP (y)=CAP (0) • (1+ rc)y

jossa CAP (0) se yhdistetään kapasiteetin tällä hetkelläja Rc on kasvuvauhtia tekijä (-). Kustannusten vähentäminen

Sähkön hinta on tietyn kapasiteetin, LEC (CAP), vähentää ottamalla oppia määrä kertoimella r, (-) per kaksinkertaistamista maatalouspolitiikan, LEC (CAP)=LEC (0) • (1-rl)2log [YMP/CAP (0)]

 

Liite 4 tukeminen tiedot ympäristövaikutuksista

A4.1 Maankäyttö ja visuaalinen vaikutus

Vähän tietoa saatavilla maankäytön CSP kasveja ja siellä on laskemisessa eri menetelmiä sen. Ensimmäinen arvio on aallonpohjasta kasveille on tehty tietojen perusteella Solar Millennium (2011) ja NREL (2011). Laskelmassa otetaan kesto maan miehityksen ja tehon määrä tuottaman laitoksen huomioon ja siten ilmaistaan ​​yksikköinä m2/(MWh/v). Tästä edennyt seuraavasti:

• Nämä lähteet ilmi, että alalla Andasol 1 on 1,95 miljoonaa m2.

• tuotettu sähkö on 174,7 GWh/y Andasol 1 (Solar Millennium, 2011).

• Kun oletettu elinikä on 30 vuotta huomioon"maankäytön"11 m2/(MWh/y) on siis arvioitu.

Jälkeen samanlaista lähestymistapaa, maankäyttö Rungon kasveja perustuttava tietoihin PS20 ja Gemasolar kasveja Espanjassa arvioidaan olevan noin 17 m2/(MWh/y) torni 20 MW nimellistehosta ja säteilyaltistuksen Etelä-Espanjan.

Vertailuluvut on arvioitu tietojen perusteella muista lähteistä seuraavasti:

• Tiedot maa, jolla on aurinkosähkön voimalaitosten esittämä Petrovic ja Wagner (2005) vastaa maankäytön ja ​​56 m2/(MWh/v). Tämä luku vastaa keskitetysti PV kasveja (erotuksena PV sijoitetaan katoille, joiden lisäksi maankäyttö on olennaisesti nolla) Pohjois-Euroopassa.

• Jos avokaivokset kaivos Pura ruskohiiltä, ​​maankäytön luku 60 m2/(MWh/v) on johdettu Hirtz (1997), joka perustuu oletettu käyttöikä on 60 vuotta.

• Biomassan, maankäytön ja ​​550 m2/(MWh/vuosi) on laskettu tuotto on 220 GJ/ha/v (Ericssonin ja Nilsson, 2006) ja lyhyen kierron energiakasveja. Tämä antaa vain käytettävä ala istutus ilman infrastruktuuria ja kattilat (pieni maankäytön verrattuna istutusten). Muuntokerroin on 0,3 sähkön tuottaminen biomassasta oletettiin.

Tämä havainnollinen vertailu ei ole eri laatujen maan huomioon. Maa, joka on käytössä biomassalla viljelmiä tai avokaivokset ruskohiilen on usein hedelmällistä maata, mutta paikkoja, jotka soveltuvat tilasto kasvit ovat haja kuivilla tai autiomaahan.

Vaikka myös harvoin lasketaan elinkaariarviointien osoitus siitä, että ehkä kannattaisi yhdistää maankäyttö on visuaalinen vaikutus. Ensimmäinen arvio on tehty perustuu menetelmään, joka laskee alueen, jolla voimalaitoksen tai polttoaineen uuttoprosessia on näkyvissä, ja jossa otetaan huomioon vähentämällä näkyvyyttä etäisyyden. Laskeminen visuaalinen vaikutus seuraa tätä menetelmä perustuu korkeimman komponentin tehtaan tarkasteltavan (Petrovic ja Wagner, 2005).

Jos parabolinen CSP kasveja, visuaalinen vaikutus on laskettu käyttämällä tätä menetelmää on 15 m2/(MWh/vuosi) (parabolinen peilit on tehty olemaan suurin osa koska niiden visuaalinen vaikutus ylittää muiden kasvien osia). Jos aurinko torni CSP kasveja on laskettu olevan 1100 m2/(MWh/v). Samaa menetelmää noudattaen visuaalinen vaikutus tuulienergia on arvioitu 8600 m2/(MWh/v).

A4.2 elinkaariarviointeja

Tietoja yksittäisistä päästöistä ja materiaalien käyttö annettu 6 luvussa perustuvat tutkimukset elinkaariarviointi (LCA) menetelmään. Tämä on yleinen ja luotettava menetelmä tutkia ympäristövaikutusten tavaroita tai palveluja, kuten tuotanto valtaa. Menetelmä on kansainvälisesti standardoitu International Organization for Standardization, ISO 14040 ja 14044 (DIN-EN-ISO-14040, 2006, DIN-EN-ISO-14044, 2006). Toiminnallinen yksikkö on määritelty, tässä tapauksessa kilowattituntia sähköä. Resurssien käyttö ja päästöt tuotettu koko elinkaaren jaetaan vaikutuksen luokassa indikaattorien osuus vastaavasti happamoitumiseen, ilmaston lämpeneminen, metalli louhinta jne.

Kuvattu alla olevista tuloksista viittaavat LCA tutkimuksiin, johtajana saksalaisen Aerospace Center (DLR) (parabolinen CSP tehdas), Stuttgartin yliopiston (torni CSP kasvi), Ruhr-University Bochum (merituulipuisto), LBP University Stuttgart

Taulukko A4.1 Voimalaitos tekniset tiedot

 

CSP (parabolinen)

CSP (torni)

Tuuli (offshore)

Kivihiili

Gas (CCGT)

Asennettu kapasiteetti (MW)

80

30

60

Katso huomautukset

400

Käyttöikä (vuotta)

30

30

20

Katso huomautukset

35

Kapasiteetti tekijä

0,88

0,22

0,45

Katso huomautukset

0,59

ja PE International GmbH (hiili-voimaloita) ja Sveitsin keskus Life Cycle omaisuus (CCGT kasvi). Eritelmät eri voimalaitosten on esitetty taulukossa A4.1.

Huomautukset

• CSP (paraabeli):

o Lähde:toukokuu 2005.

° Sisältää säilytys (perustuu konkreettisiin varastoinnin tekniikka).

• CSP (torni):

° Lähde:Weinrebe, 1999. ° Ei sisällä säilytys.

• Wind (offshore):

° Lähde:Wagner et ai., 2010. ° Sisältää verkkoon yhteyden.

• Kivihiili:

• Lähde:Gabi, 2007:laskelmat kumulatiivisen energian kysynnän ja päästöjen otettu Gabi eivät perustu konkreettisiin kasvi, mutta saksalainen keskimäärin kivihiilen-voimalaitoksissa.

• Gas (kaasukombiturbiinivoimalan:CCGT):

° Lähde:Ecoinvent tietokanta, 2007.

A4.3 Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön

Tueksi esitettyjen tietojen 6 luvun seuraavat kohdat tarjoavat joitakin täsmentämistä vaikutuksista CSP kasvien kasveja ja eläimiä.

Thermal vaikutus:voi esiintyä lintujen lennon rajan pitoisuus palkkeja valmiustilaan pisteen CSP torni kasveja (piste painopiste palkit pois tornista, kun laitos ei ole tuottaa tehoa), tai kun ne muistutti kello torni. Saattavat vaurioitua silmiä (huonontamatta navigointi), ja sulat (vaarantamatta lento) tai koko kehoon. Light/lämpö vammoja tulee helposti aiheuttaa kuoleman. Ruumiit hiiltynyt, ja se voi olla vaikeaa tunnistaa loislajin.

CSP tehtaan Solucar, PS10, Espanjassa, on toiminut 1100 tuntia vuodesta 2007 ja valvonta vain paljasti kaksi lintua uhreja antamalla luku 2 x 10-4 lintua kohti toimivia tunnissa ja 1,8 x 10-5 lintua euroon megawattitunnilta, on alempi arvioiden kirjallisuudessa. Sitä ei voida sulkea pois, että pikkulinnut tulevat korkean lämpötilan alue voi hajota, jolloin mitään todisteita, jotka voidaan periä maanpinnan tasolla. Suora havainnointi ei ole kirjattu suoraa lentoreittien kohti palkit. Paikalliset linnut maatalousmaan ja pensaat eivät lennä korkealla, kun työmatkat lyhyitä matkoja, jolloin vältetään vaaralliselle alueelle. On linnut lentävät pitkiä matkoja, jotka voivat tulla vaarallinen 100-150m korkeuteen välein. Ehdotetaan, että linnut välttää loistava keskittyminen valonsäteiden Valmiustilassa ja voimakkaasti valaistun tornin kohde.

Törmäykset. Vuoden suotuisa vuodenaikoina (talvi, kevät), kun biologinen tuottavuus huippuja, linnut saattaa vetää puoleensa aurinko torni Kasvien siemeniä, jyviä tai hyönteisiä, ja ne käyttävät heliostats kuten ahventa, mutta törmäyksiä esiintyy harvoin. Vuonna Solucar PS10 laitoksen karja egrets havaittiin saalisti Länsi spadefoot konnat, jotka kokoontuivat matalassa väliaikaisesti lammikoissa keskuudessa heliostats. Hätiköityjä lentoja useita lintuja ei haittasi heliostats eikä törmäys peilit havaittiin.

Polarisoidut valoefekti. Jotkut hyönteinen tilauksia, eli Ephemeroptera, Diptera, Homoptera ja kovakuoriaiset ovat herkkiä polarisoitunut valo. Tämä ominaisuus suosii toteamus veden pinnat, joita käytetään paritteluun ja muninta. Useimmat heijastavat pinnat, kuten lasi, kiiltävät pinnat muoviastioita ja autoja, aiheuttaa valon polarisaatio. Ikkunat, lasi taloja ja ajoneuvoja kaikille houkutella herkkiä hyönteiset, jotka yrittävät päästä pintaan tai munia niihin, ja tapetaan tai menettämässä munien yritys. Samalla tavoin, heliostats ja parabolinen kourujen toimivat hyönteisten vetovoimatekijöihin, vähentää populaatiot hyönteisten herkkä polaroitua valoa.

EASAC Euroopan akatemioiden Science neuvottelukunta, kuuluu edustajia seuraavista Euroopan kansallisten akatemioiden ja yliopistojen laitokset:

Academia Europaea

Kaikki eurooppalaiset akatemiat (ALLEA)

Itävallan Academy of Sciences

Royal Tiedeakatemiat Tieteen ja taiteen Belgian

Bulgarian Academy of Sciences

Academy of Sciences Tšekin

Tanskan kuninkaallinen Academy of Sciences and Letters

Viron tiedeakatemia

Valtuuskunta suomalainen akatemioiden of Sciences and Letters

Academie des Sciences

Saksan Academy of Sciences Leopoldina

Academy of Athens

Unkarin tiedeakatemian

Irlannin Kuninkaallisessa Akatemiassa

Accademia Nazionale dei Lincei

Latvian Academy of Sciences

Liettuan tiedeakatemian

Royal Alankomaat Academy of Arts and Sciences

Puolan tiedeakatemian

Academy of Sciences of Lisbon

Slovakian tiedeakatemia

Slovenian Academy of Arts and Science

Espanjan kuninkaallisen tiedeakatemian

Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia

Royal Society

Norja Akatemian Tiedeakatemian Sveitsin akatemioiden of Arts and Sciences

Lisätietoja:EASAC sihteeristö

Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina saksa National Academy of Sciences Postfach 1 10543 06019 Halle (Saale), Saksa

puh.+49 (0) 345 4723 9831 fax+49 (0) 345 4723 9839 email secretariat@easac.eu

EASAC Brysselin toimisto

Royal Tiedeakatemiat Tieteen ja taiteen Belgian (RASAB) Hertogsstraat 1 Rue Ducale B 1000-Brussels Belgium

puh.+32 (2) 550 23 32

faksi+32 (2) 550 22 05

email brusselsoffice@easac.eu

Painopaikka Latimer Trend & Co Oy, Plymouth, Iso-Britannia

Osa 1

translated by MS
Published (Last edited): Apr 23