Back to site

Time Management

Source: http://www.lc.unsw.edu.au/onlib/time.html

Hyvä ajankäyttö on välttämätöntä menestyksen yliopistossa. Suunnittelu aikaasi voit jakaa työsi päälle lukukausi, vältä "ruuhkassa" työtä ja selviytymään tutkimus stressistä. Monet määräajat yliopistotoiminnan tapahtua samaan aikaan, ja jos aiot eteenpäin, löydät mahdotonta hallita. Jotta vaatimuksiin tutkimuksen täytyy levitä työmäärän päälle lukukausi. Selvitä, mitä pitää tehdä ja milloin.Selvitä, miten voit käyttää käytettävissä oleva aika mahdollisimman tehokkaasti.

Suunnitella tulevaisuutta ja tärkeysjärjestykseen

Ensimmäinen askel ajoissa hallintaan on priorisoida tehtäviä. Toisin sanoen, päättäen mikä tehtävänä on tärkein ja täytetään ensin. Esimerkiksi valita lukemista essee maksettavaksi neljän viikon tai valmistella suullinen esitys kahdessa viikossa, valitse valmistella esitys.

Priorisoida menestyksekkäästi sinun täytyy kehittää viikoittain ja pitkän aikavälin ajanhallinta suunnitelmista. Monet opiskelijat hankkivat pitkän, keskipitkän ja lyhyen aikavälin suunnittelun hyödyllistä järjestää tutkimuksessaan mahdollisimman tehokkaasti. Etukäteissuunnittelu säästää aikaa, huoli ja energiaa.

Vinkkejä Make Time Management Helpompi

Next: Pitkä ja lyhyen aikavälin suunnittelua
translated by OL
Published (Last edited): Apr 20